Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Autorzy: Klimek Beata
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2021
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Wolumen/Tom: 23
Strony: 157 - 173
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 7 grudnia 2021
Abstrakty: polski | angielski
Wykonane badania potwierdziły słuszność przyjętego założenia o przestrzeganiu receptury na przygotowanie zaprawy, podczas wykonywania dekoracji sztukatorskiej w warsztacie sztukatorskim Falconiego, (rodzaj, sposób przygotowania i proporcje składników). Wynika stąd możliwość odróżnienia sztukaterii warsztatu Falconiego od dekoracji wykonanych przez innych sztukatorów i zapraw oryginalnych od późniejszych uzupełnień. Dla badanej dekoracji w dekoracji stosowano takie same materiały: węglan wapnia, gips i piasek. Różnice dotyczą proporcji poszczególnych składników i występowania dodatków organicznych. Pozostałe dekoracje, przypisane przez historyków sztuki na podstawie podobieństw stylistyki różnią się jedynie w niewielkim stopniu, większa ilość różnic pojawia się dla sztukaterii przypisanych jedynie hipotetycznie, a w czasie kolejnych analiz odrzuconych. W przyszłych badaniach sztukaterii należy uwzględnić warunki odnośnie sposobu pobierania próbek. Miejsca pobrania próbek należy ustalić analizując formę dekoracji sztukatorskiej, określając różnice w technice wykonania, którą mogłaby potwierdzić analiza materiału. Ponadto, należy w każdej dekoracji sztukatorskiej pobierać przynajmniej trzy próbki ze sklepienia czy stropu i ze ścian, gdyż mogą się one różnić np. zawartością gipsu
The research carried out has confirmed the correctness of the assumption that the recipe for preparation of mortar was followed at making stucco decoration in Giovanni Battista Falconi’s stucco workshop (type, manner of preparation and proportion of ingredients). Hence, it is possible to distinguish between the stuccowork from Falconi’s workshop and decorations made by other stuccoists, as well as between original mortar and later supplements. The same materials were used in the examined decoration: calcium carbonate, gypsum and sand. Differences pertain to the proportion of various ingredients and the presence of organic additions. Other decorations, classified by art historians on the basis of stylistic similarities, are only slightly different. More differences can be found for stuccoes classified only hypothetically and rejected during subsequent analyses. In future surveys of stuccoes, the way of sampling should be taken into account. Sampling places should be determined by examining the form of a stucco decoration and specifying differences in technique which could be confirmed by an analysis of the material. Furthermore, at least three samples should be taken from the vault or ceiling and from the walls for each stucco decoration because they may differ in terms of e.g. gypsum content