Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
10
Lista B
Status:
Autorzy: Buczaj Marcin
Rok wydania: 2013
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: polski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 89
Strony: 278 - 280
Bazy: Scopus | INSPEC | BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Integracja systemów sterowania i zarządzania pracą urządzeń elektrycznych w budynkach ma na celu zmniejszenie kosztów instalacji i użytkowania oraz podniesienie walorów użytkowych takich systemów. Cele integracji realizowane są poprzez współdzielenie elementów infrastruktury systemów, wymianę informacji między systemami lub centralne zarządzanie wszystkimi systemami. Podczas normalnej pracy, przy zasilaniu systemów sterowania z podstawowego źródła zasilania, poszczególne elementy systemów realizują założone w algorytmie sterowania procedury. W przypadku wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej do budynku systemy sterowania przechodzą na zasilanie z rezerwowego źródła energii. Zasilane w budynku są tylko systemy newralgiczne, a mniej ważne systemy zostają wyłączone. W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących wpływu konfiguracji i sposobu integracji systemów sterowania i nadzoru w budynkach na wielkość dobranej baterii akumulatorów stanowiących źródło zasilania rezerwowego.
The aim of the integration of control systems and management systems of work devices in buildings is to reducti of installations and using costs and to raise a usable attributes of the systems. The aims of integrations are realized by the share of elements of the system infrastructure, the exchange of information between systems or by the central management of all systems. During a normal work of system, when control system is supply with basic source, each elements of system realize procedures which were assumed in control procedure algorithm. When power cut to building happens, the control systems turn on the supply with additional power system. In the building are powered only neuralgic systems, and the less important systems are disconnect. The results of the analysis of the influence of configuration and alarm system integration method with control and management systems of work devices in buildings on the quantity of additional power system (accumulators) which are reserve source of power are presented in this article.