Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Calculations and simulations for selected vehicles components
Autorzy: Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Serie:
Podręczniki - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 126
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 8 marca 2022
Abstrakty: polski | angielski
Podręcznik ten powstał w celu zaprezentowania przykładów rozwiązywa- nia problemów inżynierskich poprzez weryfikację obciążenia i/ lub wytężenia części istniejących konstrukcji. Przykłady dotyczą modeli pojazdów już nie- wytwarzanych, dla których – łatwiej niż dla nowych modeli – można znaleźć dane techniczne jak również wyniki dotychczas prowadzonych badań na- ukowych. Analizowane konstrukcje dobrano jednak w taki sposób, aby były reprezentatywne w odniesieniu do układów stosowanych we współcześnie wytwarzanych modelach samochodów i motocykli, przez co treść pracy nie traci na oryginalności. Dodatkowo czytelnicy mają możliwość adaptowania toku rozwiązań proponowanych zagadnień w miarę uzyskiwania dostępu do nowych danych technicznych. Są oni do tego wielokrotnie zachęcani wprost a także pośrednio poprzez odwołania do źródeł, odrębnie zebranych dla każ- dego z analizowanych problemów. Praca zawiera po jednym rozdziale o charakterze wyłącznie analitycz- nym oraz syntetycznego zagadnienia modelowania. Zarówno ten pierwszy jak i ostatni są nietrywialnymi przykładami obliczeniowymi, ponieważ do- tyczą odpowiednio: złożonego układu zawieszenia wyposażonego w drążek Panharda a także sprzężonej analizy naprężeniowo-cieplnej. Trzy rozdziały zamieszczone w środkowej części podręcznika mają układ hybrydowy, za- wierający aspekty aktywności inżynierskiej oparte zarówno na analityce jak i symulacjach MES. Modelowanie zostało pokazane na przykładach użycia czterech popular- nych programów inżynierskich typu CAE. Każdy z tych programów jest dostępny w oparciu o licencję edukacyjną. Podręcznik został opracowany w sposób uwzględniający wymogi zawarte w charakterystyce drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kształcenia na poziomie szóstym.
This textbook is intended to provide examples of solving engineering problems by verifying load and/or effort of individual components of existing structures. The examples concern vehicles that are no longer manufactured because technical data and research results are more readily available for old vehicle models than for new ones. Nevertheless, the structures selected for analysis are representative of systems used in modern-day cars and motorbikes, which adds to the originality of this work. What is more, readers can adapt the proposed solutions to new technical data. They are encouraged to do so directly throughout the book, as well as indirectly through references to source materials that are given for every analysed problem separately. The opening chapter is purely analytical, while the closing one offers a synthetic approach to modelling. These two chapters provide non-trivial computational examples because they deal with a complex Panhard rod suspension system and a coupled thermal-stress analysis, respectively. The three middle chapters have a hybrid layout and discuss various aspects of engineering activity based on both analytical and FEM simulations. Modelling is demonstrated through examples of using four popular CAE software tools. Each of these tools is available under educational licence. The textbook meets the requirements for the second stage descriptors of the Polish Qualifications Framework (in Polish: PRK, equivalent of EQF) level 6.