Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
40
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
The specificity of prosumer on the internet in terms of empirical research
Autorzy: Kocot Maria, Maciaszczyk Magdalena
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 23
Strony: 75 - 90
Efekt badań statutowych TAK
URL danych badawczych LINK
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 31 marca 2022
Abstrakty: polski | angielski
Obecna sytuacja biznesowa znacznie przedefiniowała rolę współczesnego konsumenta. Z biernego użytkownika dóbr i usług stał się świadomym partnerem przedsiębiorstw. Gwałtowny rozwój Internetu sprawia, iż nawiązuje on relacje z innymi konsumentami i oferentami, pełniąc rolę prosumenta internetowego. Celem artykułu jest określenie specyfiki zachowań prosumenckich w sieci internetowej. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe na przestrzeni kwietnia i maja 2020 roku. W trakcie badania zachowano standardy techniki CAWI. Wyniki ankiet opracowano przy pomocy programu SPSS Statistic. Przedstawiono także zależności statystyczne, wykorzystując korelację rho-Spearmana. Wykazano, iż wraz ze wzrostem częstotliwości robienia zakupów przez Internet wzrasta nawiązywanie kontaktów z innymi nabywcami w sieci. Wraz ze wzrostem miesięcznych wydatków respondentów na zakupy w Internecie rośnie skłonność do podejmowania komunikacji z innymi nabywcami oraz ponadprzeciętna kreatywność. Kolejna zależność potwierdzona statystycznie wskazuje, iż dłuższy czas poświęcany na dzienną aktywność w Internecie intensyfikuje nawiązywanie kontaktów z innymi e-konsumentami.
The current business situation has significantly redefined the role of the modern consumer. He has turned from a passive user of goods and services to a conscious partner for businesses. The rapid development of the Internet means that it establishes relationships with other consumers and providers, acting as an Internet prosumer. The aim of the article is to determine the specificity of prosumer behavior on the Internet. For this purpose, a survey was conducted in April and May 2020. The standards of the CAWI technique were observed during the study. The survey results were compiled using the SPSS Statistic program. Statistical relationships were also presented using the Rho Spearman correlation. It has been shown that with the increase in the frequency of online shopping, the contacts with other online buyers increase. Along with the increase in monthly expenses of respondents on shopping on the Internet, the tendency to start communication with other buyers and above-average creativity are growing. Another correlation confirmed statistically indicates that longer time spent on daily Internet activity intensifies establishing contacts with other e-consumers.