Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
C++ and Java performance on the Android platform
Autorzy: Wlazło Paweł , Smołka Jakub
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Wolumen/Tom: 23
Strony: 135 - 139
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 czerwca 2022
Abstrakty: angielski | polski
The article presents a comparative analysis of Java and C ++ technologies in term s of performance on the Android plat- form. The purpose of this work was to point to a more efficient lan guage for developing mobile applications. The study was carried out on custom applications. The tests concerned data sorting, p rime numbers determination, bitmap modifi- cation, saving to the database and reading from a text file. The series of repetitions of each test were performed on Sam- sung and Xiaomi devices. The following criteria were used: test execution time, C PU load, and RAM usage. The per- formance, in most of the carried out tests, was in favor of the C++ lan guage, and the main difference and with the great- est discrepancy between the technologies tested was the execution time, where C++ scored 18 points, and Java 3 points. For the CPU usage, the result was the same, but value differences were smaller . A nondiscerning parameter that was the use of RAM. C++ received 11 points and Java 10.
W artykule przedstawiono analizę porównawczą tec hnologii Java i C++ w kontekście wydajności na platformie Andro- id. Cele m tej pracy było wskazanie wydajniejszego języka do tworzenia aplikacji mobilny ch. Badania przeprowadzono na autorskich aplikacjach. Testy dotyczyły sortowania danych, wyznaczania liczb pierwszych, modyfikacji bitmapy, zapisu do bazy danych i odczytu z pliku tekstowego. Serie powtórzeń każdego testu wykonane zostały na urządzeniach marki Samsung oraz Xiaomi. Kryteria, którymi się posłużono to: czas wykona nia testu, obciążenie procesora, wykorzy- stanie pamięci RAM. Wydajność w większości przeprowadzonych testów była na korzyść języka C++. Cechą wykazu- jącą największe różnice między badanymi technologiami był czas wykonania, gdzie C++ uzyskał 18 punktów, a Java 3 punkty. Dla wykorzystania procesora wynik był taki sam, jednak ró żnice wartości mniejsze. Parametrem niewskazu- jącym faworyta było wykorzystanie pamięci RAM. Uzyskano 11 punktów dla języka C++ i 10 punktów dla Javy.