Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Poziom I
Status:
Autorzy: Weinper Katarzyna, Tomczak Łukasz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Strony: 179 - 188
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 8 lipca 2022
Abstrakty: polski | angielski
Uczelnie wyższe pod wpływem zmian wywołanych postulatami Otwartej Nauki dążą do zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry wspierającej procesy badawcze. Doradztwo w zakresie planowania zarządzania danymi badawczymi, kuratelę oraz pomoc w deponowaniu danych w repozytoriach powierzono także bibliotekom naukowym. Tym samym bibliotekarze akademiccy stanęli przed koniecznością poszerzenia wiedzy, zwiększenia kompetencji oraz nabycia nowych umiejętności technicznych. Data librarian, choć nie jest specjalnością nową, coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w środowisku akademickim. Artykuł przedstawia kompetencje jakie powinien posiadać data librarian, omawia jego zadania, wyzwania oraz rolę. Pokazuje obszary współpracy z innymi jednostkami uczelni na przykładzie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskie.
Influenced by the changes brought about by the demands of Open Science, universities are striving to provide highly qualified staff to support research processes. Advice on research data management planning, curation and assistance in depositing data in repositories have also been entrusted to academic libraries. Thus, academic librarians were faced with the need to expand their knowledge, increase their competence and acquire new technical skills. Although data librarian is not a new specialization, it is becoming more and more visible in the academic environment. This article will present the competences a data librarian should have, discuss his/her tasks, challenges and role. It will show the fields of cooperation with other university units on the example of the Centre of Scientific and Technical Information of Lublin University of Technology.