Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
Effectiveness assessment of aeration system for sanitary sewage installation
Autorzy: Hołota Ewa, Suchorab Zbigniew, Cieślik Maria , Stelmach Mateusz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: polski
Numer czasopisma: 6
Wolumen/Tom: 96
Strony: 32 - 35
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Zapewnienie właściwego napowietrzania instalacji kanalizacyjnej jest gwarancją prawidłowego działania całego systemu kanalizacyjnego w budynku. Tradycyjnie dopływ powietrza do instalacji odbywa się przez rurę wywiewną, zainstalowaną ponad dachem budynku lub przez zawory napowietrzające. W budynkach pasywnych, które charakteryzują się zwiększonymi wymaganiami w zakresie minimalizacji strat ciepła, zastosowanie tradycyjnego napowietrzania prowadzi do występowania dodatkowych mostków cieplnych na granicy dachu i rury wywiewnej. Zaproponowany nowatorski system napowietrzania eliminuje konieczność wyprowadzenia pionu ponad dach budynku, tym samym przyczynia się do częściowej minimalizacji tych strat. Zastąpienie rury wywiewnej przy połaci dachowej rurą wywiewną zamontowaną na przyłączu instalacji kanalizacyjnej oraz zakończenie pionu kanalizacyjnego hermetycznym zbiornikiem, którego zadaniem jest magazynowanie powietrza potrzebnego do napowietrzania układów, pozwala na ograniczenie powstawania w instalacji podciśnienia i prowadzi do poprawy charakterystyki pracy instalacji kanalizacyjnej w budynku. W niniejszej pracy zbadano skuteczność działania zaproponowanego systemu w rzeczywistym obiekcie. Przeprowadzono kilka serii badań, na podstawie których ustalono najbardziej korzystne rozwiązanie w zakresie pojemności hermetycznego zbiornika na powietrze, w zależności od ilości spłukiwanej wody.
Ensuring the proper aeration of the sewage installation guarantees proper performance of the entire sewage system in a building. Traditionally, the air is supplied to the installation via an exhaust pipe installed above the roof of the building or through vacuum valves. In passive buildings, with increased restrictions towards the heat loses minimization, the use of traditional aeration runs to the additional thermal bridges between the roof and exhaust pipe. The proposed innovative aeration system eliminates the need to lead a riser above the roof surface of the building, thus contributing to a partial elimination of heat losses. Replacing the exhaust pipe at the roof with an exhaust pipe installed at the sewage connection and the ending the sewage riser with a hermetic tank located at the top, that stores the air needed for system aeration, would allow to reduce the formation of underpressure in the installation and would improve the sewage system performance. In this paper, the effectiveness of the proposed system in a real building was examined. A series of tests was carried out on the basis of which the best solution for capacity of a hermetic air tank was analyzed depending on the quantity of flushed water.