Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Poziom I
Status:
Warianty tytułu:
Energy harvesting from a tourist backpack
Autorzy: Ślusarska Gabriela, Stężycka Ewelina, Kęcik Krzysztof
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Strony: 156 - 164
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 15 września 2022
Abstrakty: polski | angielski
W pracy przedstawiono badania doświadczalne odzyskiwania energii elektrycznej z plecaka turystycznego podczas chodzenia i biegania człowieka na bieżni elektrycznej. W tym celu wewnątrz plecaka zamonto- wano specjalnie zaprojektowany układ do odzyskiwania energii, który wykorzystuje zjawisko indukcji elektro- magnetycznej. Układ ten składał się trzech magnesów neodymowych odpowiednio ustawionych w tubie oraz cewki indukcyjnej. Analizowano wpływ prędkości chodu i biegu człowieka, wpływ rezystancji oraz nachylenie bieżni na poziom odzyskanej energii. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że podczas biegania wartość skuteczna odzyskanej energii elektrycznej była na poziomie ok. 250 mW, gdy podczas chodzenia maksymalnie odzyskiwano 0,5mW. Ponadto wykazano, że rezystancja odbiornika oraz kąt nachylenia bieżni również mają wpływ na poziom odzyskiwanej energii elektrycznej.
The paper presents experimental studies of energy recovery from a backpack during walking and running on an electric treadmill. For this purpose, a specially designed energy harvester system, which uses the phenomenon of electromagnetic induction, has been installed inside the backpack. This system consisted of three neodymium magnets properly positioned in a tube and an induction coil. The influence of human walking speed and running, the influence of load resistance, and the inclination of the treadmill on the level of recovered energy was analysed. Based on the obtained results, it can be concluded that during running the effective value of recovered electricity was at the level of approx. 250 mW, while during walking, the maximum value of 0.5 mW was recovered. In addition, it has been shown that the resistance of the receiver and the inclination angle of the raceway also have an impact on the level of recovered electricity.