Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Comparison of the most popular operating systems in terms of functionalities
Autorzy: Lato Jacek, Mucha Marek, Szymczyk Tomasz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Wolumen/Tom: 24
Strony: 195 - 202
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 września 2022
Abstrakty: angielski | polski
The main purpose of research is comparison of the following modern o perating systems: Windows 10, Windows 11, MacOS Catalina and Linux Ubuntu 20.04 LTS. An analysis was made in ter ms of functionalities and time needed to perform basic activities. The systems were selected on the basis on perform ed popularity analysis, by using StatCounter statistic. To study each operating system it was necessary to create two test stands corresponding to the requirements of the systems. Conducted research were divided on two sections. In the fir st one, analysis of the possessed functionalities, assessment of the advancement and ease of using them was performed . In the second section, examination was carried out to compare the operating system in terms of the time of performin g specific activities.
Głównym celem artykułu jest porównanie następujących współczesnych systemów operacyjnych : Windows 10, Wi n- dows 11, MacOS Catalina oraz Linux Ubuntu 20.04 LTS. Dokonano analizy pod względem funkcjonalności i czasu potrzebnego na wykonanie podstawowych czynno ści. Systemy wybrano na podstawie przeprowadzonej analizy pop u- larności, przy użyciu statystyk StatCounter . Do zbadania wszystkich systemów konieczne było przygotowanie dwóch stanowisk badawczych odpowiadających wymaganiom systemów . Przeprowadzone badania z ostały podzielone na dwie części. W pierwszej, nastąpiła analiza posiadanych funkcjonalności oraz ocena zaawansow ania i łatwości użycia. W drugiej części, zostało przeprowadzone badanie mające na celu porównanie system ów pod względem czasu wyk o- nywania okr eślonych czynności.