Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Comparative analysis of reactive and imperative approach in Java web application development
Autorzy: Iwanowski Sebastian, Kozieł Grzegorz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Wolumen/Tom: 24
Strony: 242 - 249
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 września 2022
Abstrakty: angielski | polski
The subject of this study was to compare web applications created usi ng the imperative and reactive approaches in Java. For this purpose, two applications with the same functionalities were de veloped using both approaches. The study looked at the performance, stability and time-consumption of implem entation of each application. Based on the o b- tained results, it was found that the reactive application processes queries faster, u ses less CPU, and is more stable in the case of handling many simultaneous requests, where the processing ti me is greater than 10 seconds. No significant differences were observed in using the computer's RAM by the applications. In addition, the study showed that reactive application takes more time to create.
Celem niniejszej pracy było porównanie aplikacji internetowych tworzony ch przy pomocy podejścia imperatywnego oraz reaktywnego w języku Java. Do tego celu stworzono dwie apli kacje z takimi samymi funkcjonalnościami używ a- jąc obu podejść . Badanie dotyczyło w ydajności, stabilności oraz czasochłonności implementacji każdej z aplikacji. Na podstawie uzyskanych wyników, stwierdzono, że aplikacja reaktywna szybciej przetwarza zapytania, w mniejszym stopniu obciąża procesor oraz jest stabilniejsza w przypadku obsłu gi wielu jedno czesnych żądań, gdzie czas przetw o- rzenia jest więk szy niż 10 sekund. W przypadku wykorzystania ilości pamięci RAM przez aplikacje nie zaobserwow a- no znaczących różni c. Ponadto badanie pokazało, że stworzenie aplikacji reaktywnej jest bardziej czasochłonne .