Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
100
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
Modelowanie problemu kolejności realizacji zleceń przedsiębiorstwa budowlanego
Autorzy: Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Krzemiński Michał
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 68
Strony: 307 - 322
Web of Science® Times Cited: 0
Scopus® Cytowania: 0
Bazy: Web of Science | Scopus
Efekt badań statutowych NIE
Finansowanie: “Subvention for Science” (MEiN), project no. FN-10, FD-21/IL-4/005, FD-21/IL-4/026.
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 września 2022
Abstrakty: angielski | polski
It is a usual practice for a contractor to deliver several projects at a time. Typically, the projects involve similar types of works and share the same pool of resources (i.e. construction crews). For this reason, the company’s portfolio of orders considered for a particular planning horizon can be modeled as a project with repeatable processes to be performed in heterogeneous units located in a number of construction sites. Its scheduling requires determining the best sequence of the resources’ moving from unit to unit while minding the due dates related with particular orders as well as resource continuity constraints. The authors present a model of this scheduling problem in the form of a mixed-integer linear program. The aim is to schedule a portfolio of projects in a way that minimizes the total of the resource idle time-related costs, the indirect costs, and the delay penalties. The model can be solved by means of a general-purpose solver. The model is applied to schedule a portfolio of multifamily housing projects.
Opracowanie harmonogramu realizacji planu produkcyjnego przedsiebiorstwa budowlanego jest zagadnieniem złozonym i dotychczas podejmowanym w literaturze w ograniczonym zakresie – odnoszacym sie do wybranych zagadnien szczegółowych. Planujac realizacje zlecen nalezy dazyc do zachowania terminów umownych i efektywnego wykorzystania zasobów w celu redukcji kosztów stałych zatrudnienia i maksymalizacji zysków przedsiebiorstwa. Celem sporzadzania planów produkcyjnych przedsiebiorstw powinna byc harmonizacja robót prowadzonych na wszystkich placach budów. Istotne jest zatem rozwijanie metod harmonogramowania pozwalajacych na optymalizacje alokacji własnych zasobów pracy i redukcje kosztów funkcjonowania przedsiebiorstwa w przyjetym horyzoncie czasu, dla którego mozna okreslic (z przyjetym poziomem pewnosci) portfel zlecen. Zarzadzanie rozdziałem zasobów jest jednym z głównych problemów planowania produkcji w przedsiebiorstwie budowlanym. Celem wykonawcy budowlanego jest poszukiwanie takiego scenariusza działan (alokacji zasobów), aby całkowite koszty poniesione przez niego były jak najnizsze. Na etapie planowania realizacji zlecen przedsiebiorstwa nalezy ustalic niezbedna liczbe zasobów kierowanych na poszczególne obiekty, tak aby zlecenia były realizowane w dyrektywnie okreslonych terminach. Wykonawca zwykle jest zobligowany do zapłaty kar umownych za przekroczenie terminów dyrektywnych realizacji zlecen. W warunkach rynkowych istnieje zawsze luka pomiedzy zdolnoscia produkcyjna a liczba realizowanych zlecen. Jest jednak konieczne dazenie do redukcji kosztów funkcjonowania przedsiebiorstwa i zwiekszenia stopnia wykorzystania własnych zasobów. Przedsiebiorstwa budowlane realizuja zazwyczaj równoczesnie kilka przedsiewziec obejmujacych roboty o podobnym zakresie rzeczowym. Sa one powierzane do wykonania dysponowanym brygadom roboczym, które w pewnym ustalonym porzadku przechodza z jednego na inny plac budowy. Pod wzgledem ilosci wykonywanych robót i stosowanych szczegółowych rozwiazan konstrukcyjnych oraz technologicznych procesy realizowane na róznych obiektach róznia sie, co wynika z ustalen zawartych w indywidualnych opracowaniach projektowych. Portfel zlecen przedsiebiorstwa w przyjetym horyzoncie planowania mozna zatem modelowac jako wieloobiektowe przedsiewziecie obejmujace zbiór procesów powtarzanych do wykonania na niejednorodnych działkach roboczych. Harmonogramowanie realizacji zlecen wymaga ustalenia kolejnosci zajmowania działek przez brygady robocze i ustalenia terminów realizacji procesów. Wpływa to na terminowosc i czas realizacji zlecen a takze na ciagłosc pracy brygad roboczych. W artykule opracowano model matematyczny umozliwiajacy przydział brygad roboczych do realizacji poszczególnych procesów, sposród bedacych w dyspozycji przedsiebiorstwa w przyjetym horyzoncie planowania, a takze na ustalenie harmonogramu ich pracy – terminów realizacji przydzielonych im procesów na wznoszonych obiektach. Model ma na celu zapewnienie redukcji łacznych kosztów posrednich i przestojów w pracy brygad oraz kar umownych. Straty spowodowane przestojami w pracy kazdej brygady sa obliczane jako iloczyn czasu przestoju po wykonaniu procesu na działce roboczej oraz jednostkowych (dziennych) kosztów przestoju. Wysokosc kar umownych jest obliczana jako iloczyn róznicy miedzy czasem realizacji przedsiewziecia a czasem dyrektywnym oraz jednostkowej kary. W przypadku ukonczenia realizacji w czasie krótszym od dyrektywnego wykonawca nie zostanie obciazony karami finansowymi, przyjeto równiez, ze nie uzyska za to bonusu. Zaproponowany sposób doboru zmiennych decyzyjnych oraz zapisu analitycznego ograniczen problemu o charakterze permutacyjnym pozwolił na sformułowanie modelu w postaci modelu mieszanego całkowitoliczbowego, do którego rozwiazania mozna stosowac dostepne na rynku solvery. Oczywiscie dotyczy to modeli problemów o niewielkiej złozonosci obliczeniowej, lecz stwarza mozliwosc opracowania bazy przykładów testowych i weryfikacji jakosci tworzonych w przyszłosci algorytmów dedykowanych. Zaproponowane podejscie do modelowania i rozwiazania problemu szeregowania zlecen przedsiebiorstwa przedstawiono na przykładzie realizacji stanu surowego zamknietego szesciu budynków wielorodzinnych wznoszonych w technologii monolitycznej (fundamenty, sciany i stropy zelbetowe monolityczne; stropodach z zelbetowych płyt prefabrykowanych z warstwami izolacyjnymi; sciany ocieplone z wykorzystaniem ETICS (External Thermal Inusulation Composite System). Realizacja kazdego obiektu wymaga wykonania nastepujacych procesów powierzanych do wykonania odrebnym brygadom branzowym: roboty ziemne i fundamentowe (stan zero), konstrukcja monolityczna zelbetowa (stan surowy), dach, elewacja. Realizacja tych obiektów stanowi portfel zlecen analizowanego przykładowego przedsiebiorstwa w okresie jednego roku. Zaproponowane w artykule podejscie umozliwia redukcje przestojów, które stanowia zródło strat finansowych i dodatkowych kosztów. Opracowano model matematyczny pozwalajacy zapewnic ciagłosc pracy brygad roboczych oraz ciagła realizacje zlecen (redukcje kosztów posrednich budowy), o ile nie powoduje to znacznego przekroczenia terminów dyrektywnych i zapłaty kar za niedotrzymanie warunków kontraktowych. Autorzy zamierzaja, jako kierunek dalszych badan, rozwijac zastosowane podejscie. Proponuje sie uwzglednic w opracowanym modelu mozliwosc zatrudnienia niewykorzystanych brygad na innych budowach (jako podwykonawcy) oraz zatrudnienia podwykonawców z zewnatrz w przypadku niedotrzymywania terminów dyrektywnych.