Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
80
Poziom I
Status:
Warianty tytułu:
Analysis of selected processing problems of hybrid sandwich structures
Autorzy: Doluk Elżbieta, Rudawska Anna
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Serie:
Monografie - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 148
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 17 listopada 2022
Abstrakty: polski | angielski
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące obróbki hybrydo- wych konstrukcji przekładkowych. Omówiono teoretyczne aspekty związane z budową, klasyfikacją i właściwo- ściami kompozytów warstwowych. Scharakteryzowano problemy i trudności towarzyszące obróbce tego typu materiałów. W części badawczej dokonano oceny wpływu parametrów skrawania, konfi- guracji materiałów w trakcie obróbki i rodzaju narzędzia na jakość powierzchni po frezowaniu. Przedmiotem badań były II i III warstwowe konstrukcje typu stop aluminium – kompozyt epoksydowo-węglowy i stop aluminium – kompozyt epoksydowo-węglowy – stop aluminium. Jakość powierzchni została definio- wana za pomocą uskoku tworzącego się na granicy warstw oraz chropowatości i topografii powierzchni. Analizie poddane zostały także składowe siły skrawania. Dokładność wykonania została oceniona również przez pryzmat jednorodności wady na powierzchni przedmiotu obrabianego. Na podstawie otrzymanych wyni- ków zdefiniowano wskaźniki jakości dla konstrukcji przekładkowych. W końcowej części monografii podsumowano uzyskane rezultaty oraz sformu- łowano wnioski końcowe.
The work presents the results of research on the processing of hybrid sandwich structures. The theoretical aspects related to the construction, classification and properties of sandwich panels are discussed. The problems and difficulties accom- panying the machining of such materials are presented. The research part evaluates the influence of cutting parameters, configuration of materials during machining and the type of tool on the quality of the surface after circumferential milling. The subjects of the research were II and III-layer sandwich structures consist of EN AW2024-T3 aluminum alloy and Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP). The surface quality was defined by the material height deviation formed at the boundary of the layers, as well as surface roughness and surface topography. Cut- ting force components were also analyzed. The surface quality of the workpiece was also evaluated by means of the uniformity of defect distribution. Based on the results, a surface quality coefficient (Wu) and a surface uniformity coefficient (WR) were created. The proposed coefficients can be a tool for evaluating the surface quality of hybrid sandwich structures after milling process. The final part of the work summarizes the obtained results and formulates conclusions.