Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Warianty tytułu:
Modelling of electromechanical devices
Autorzy: Domińczuk Jacek
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Serie:
Podręczniki - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 153
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 17 listopada 2022
Abstrakty: polski | angielski
Podręcznik jest pomocą dydaktyczną do ćwiczeń laboratoryjnych z obszaru modelowania urządzeń elektromechanicznych. Zawarto w nim opis dwunastu ćwiczeń z zakresu modelowania wybranych urządzeń najczęściej spotykanych w rozwiązaniach technicznych w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Tematyka zadań została dobrana w oparciu o przeprowadzoną analizę oczekiwanych kompetencji absolwentów, które są przydatne w pracy zawodowej. Każdy z rozdziałów zawiera wprowadzenie teoretyczne w zakresie podejmo- wanej tematyki. Zawarte tu informacje obejmują wiadomości ogólne związane z budową, funkcjonowaniem i konfigurowaniem omawianego urządzenia elektro- mechanicznego. Wiadomości te mają na celu ułatwienie przygotowania się studenta do zajęć stanowiąc kompendium wiedzy niezbędnej do wykonania ćwiczenia. Każdy z rozdziałów zawiera informacje o przebiegu wykonania ćwiczenia wraz z wykazem zagadnień indywidualnie przydzielanych studentom. Zadania mają charakter problemowy. W instrukcji do wykonania ćwiczenia wskazano przykła- dowe narzędzia, którymi student może się posłużyć przy rozwiązywaniu zadania. Użycie wskazanego narzędzia nie jest obligatoryjne i może myć zastąpione innym wybranym przez studenta lub wskazanym przez prowadzącego.
This textbook is a teaching tool for laboratory classes in modelling electromechanical devices. It contains instructions for twelve practical tasks in modeling a selection of devices that are widely used as part of technological solutions in the field of automation and robotization of manufacturing processes. The tasks were selected based on an analysis of the professional skills employers look for in recent graduates. Each chapter contains a theoretical introduction to the subject matter covered therein. It includes general information related to the design, operation and configuration of an electromechanical device discussed in the chapter. The information is intended to help students prepare for class by providing a compendium of knowledge that is necessary to perform the task. Each chapter contains instructions on how to perform the task as well as a list of problems to be solved by students on their own. All tasks are problem-based. The instructions give examples of tools that can be used to solve the tasks. The use of these tools is however optional, and each of them can be replaced by a different tool that is selected by the student or recommended by the instructor.