Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
120
Poziom I
Status:
Warianty tytułu:
Economic and financial situation of fuel and chemical sector companies in Poland
Autorzy: Majek Adrian, Ociesa Kinga
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Serie:
Monografie - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 159
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 23 grudnia 2022
Abstrakty: polski | angielski
Celem publikacji jest ocena zarówno sytuacji ekonomiczno-finansowej, jak i efektywność prowadzonej działalności spółek z sektora paliwowego i chemicznego. Analizą zostały objęte spółki, które są notowane w indeksach: WIG-PALIWA oraz WIG-CHEMIA. Dzięki określonym ramom czasowym, tj. lata 2017–2021, było możliwe zaprezentowanie wyników działalności jednostek nie tylko w warunkach stabilnego otoczenia, ale również w okresie pojawienia się pandemii i funkcjonowania w czasie jej trwania. Wykorzystano metody analizy finansowej i statystycznej. Na podstawie badań uznano, że w wielu obszarach działalności na skutek wybuchu pandemii SARS-CoV-2 w 2020 roku nastąpiło pogorszenie kondycji zarówno w grupie podmiotów z indeksu WIG-PALIWA, jak i z indeksu WIG-CHEMIA. W kolejnym roku sytuacja uległa poprawie. Świadczy to o tym, że kierownictwo badanych jednostek gospodarczych efektywnie zarządzało firmami w warunkach niestabilnego otoczenia i w krótkim czasie zniwelowało skutki pandemii.
The purpose of the publication is to assess both the economic and financial situation and the efficiency of the ongoing operations of companies in the fuel and chemical sectors. The analysis covers companies that are listed in the indices: WIG-PALIWA and WIG-CHEMIA. Thanks to the specified timeframe, i.e. 2017–2021, it was possible to present the results of the operation of entities not only in a stable environment, but also during the emergence of a pandemic and operation during its duration. Methods of financial and statistical analysis were used. On the basis of the research, it was recognized that many areas of activity suffered from the outbreak of the SARS-CoV-2 pandemic in 2020, with a deterioration in the condition of both the WIG-PALIWA index group and the WIG-CHEMIA index group. The situation improved the following year. This shows that the management of the surveyed business entities effectively manager companies in an unstable environment and offset the effects of the pandemic in a short period of time.