Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
120
Poziom I
Status:
Warianty tytułu:
Financial condition and risk of construction industry enter-prises in conditions of uncertainty
Autorzy: Zalewska Aleksandra, Sokół Marta
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Serie:
Monografie – Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 140
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 23 grudnia 2022
Abstrakty: polski | angielski
Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku zawsze pozostają we wzajemnej zależności z otoczeniem. Aktualne wydarzenia na arenie międzynarodowej stawiają przed gospodarką nowe wyzwania. Wystąpienie pandemii zintensyfikowało niepewność otoczenia, jednocześnie podwyższając ryzyko wynikające z prowadzenia działalności. Presja ze strony czynników otoczenia dotyka wszystkie sektory, jednak w różnicowanym stopniu. Celem pracy było dokonanie oceny kondycji finansowej spółek z branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie w warunkach podwyższonego ryzyka oraz próbę pomiaru jego poziomu. Badaniem objęto lata 2019–2021. Wykorzystując narzędzia analizy finansowej przeanalizowano strukturę majątkowo-kapitałową, poziom zadłużenia oraz rentowność kapitałów. Przeprowadzono również analizę statystyczną. Ocena wyników została dokonana z perspektywy ciążącego na badanych podmiotach ryzyka. Potwierdzono postawioną hipotezę, że niekorzystne dla wielu sektorów gospodarki zjawiska związane z wybuchem i transmisją pandemii COVID-19, nie wpłynęły w sposób znaczący na aktywność na rynku usług budowlanych oraz nie przyczyniły się do pogorszenia kondycji finansowej podmiotów z tej branży, zarówno w obszarze rentowności, jak i ryzyka finansowego.
Enterprises operating on the market always operate in cooperation with the environment. Current events in the international arena pose new challenges to the economy. The occurrence of the standard intensified the uncertainty in the scope, while increasing the risk resulting from the conduct of business. Pressure from factors affecting all sectors, the same in different substrates. The aim of the work was to evaluate companies from the construction industry listed on the Warsaw Stock Exchange in the duties of an enterprise and to study its level. Survey conducted for 2019–2021. Using the tools of analysis, the struc-ture of assets and capital, the level of use and return on capital were analysed. A simple statistic was also carried out. The evaluation of the results was made from the perspective of the risk incumbent on the relevant entities. It was con-firmed that for many sectors of the economy, the phenomena related to the out-break and international transmission of COVID-19 will not affect the operation of services on the construction market and will not be assessed to deteriorate the characteristics of the company in this industry, except in the area of profitability and financial risk.