Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
5
spoza listy
Status:
Warianty tytułu:
Ocena wydajności czasowej frameworku Flutter w kontekście obsługi interfejsów użytkownika
Autorzy: Białkowski Damian , Smołka Jakub
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Wolumen/Tom: 25
Strony: 309 - 314
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 grudnia 2022
Abstrakty: angielski | polski
The article describes a comparative analysis of the time performance between n ative Android applications (created with the Android SDK and Java language) and applications created with the Flutter multi- platform framework. The study consisted of creating three pairs of applications that are functionally identical with each o ther using both programing tools, and then examining the time taken to perform individual action s by both applications. The functionality of the test applications consisted mainly of tasks related to operating on the user interface. The study was carried out on a Huawei P30 phone using the Perfetto tool. Results confirm that native apps are more time efficient than Flutter apps.
Ar tykuł opisuje analizę porównawczą wydajności czasowej aplikacji naty wnych systemu Android (stworzonych za pomocą Android SDK oraz języka Java) oraz aplikacji stworzonych za pom ocą wieloplatformowego frameworku Flutter. Badanie polegało na stworzeniu trzech par identycznych ze sobą funk cjonalnie aplikacji za pomocą obu rozw i ą- zań, a następnie zbadaniu czasu wykonania poszczególnych działań przez obie aplikacj e. Funkcjonalność aplikacji testowych składała się głównie z zadań z zakresu operowania na interfejsie uży tkownika. Badanie zostało przeprow a- dzone na smartfonie Huawei P3 0 za pomocą narzędzia Perfetto . Wyniki potwierdzają lepszą wydajność czasową apl i- kacji natywnych względem aplikac ji Fluttera.