Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
80
Poziom I
Status:
Autorzy: Karaś Sławomir
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2022
Serie:
Monografie - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Liczba stron: 193
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 23 grudnia 2022
Abstrakty: polski | angielski
Monografia jest wynikiem prowadzenia przez ponad dekadę zajęć z przedmiotu Fundamentals of Bridges dla studentów programu Erasmus. Stalowo-betonowy dźwigar kompozytowy jednocześnie obejmuje zagadnienia mostów stalowych i betonowych. Mosty zespolone budowane są od ponad 100 lat. Do podstawowego projektowania wystarczy znajomość mechaniki klasycznej, jednakże z uwzględnieniem reologii stosowanych materiałów, znajomości dynamiki konstrukcji mostowych, inżynierii materiałów budowlanych, a także zrównoważonego budownictwa i estetyki obiektów mostowych. Oczywistym elementem projektowania i badania mostów jest umiejętność stosowania odpowiednich procedur numerycznych i zdolność do tworzenia efektywnych modeli MES. W monografii zastosowano taką właśnie perspektywę problemów inżynierskich. Krótko, ale wystarczająco, wspomniano o rachunku operatorowym, dynamice w ujęciu dużych prędkości odkształceń, rachunku różniczkowym z pochodnymi ułamkowymi oraz o nowym sposobie oceny estetyki. Wszystkie tematy są opisane na tle historycznym mechaniki i matematyki. Bibliografia zawiera odniesienia do prac historycznych i współczesnych, a nawet najnowszych. Książka jest adresowana do inżynierów mostowych oraz studentów inżynierii lądowej, w tym w szczególności studentów programu Erasmus.
The monograph is the result of teaching the Fundamentals of Bridges course to Erasmus students for over a decade. The steel-concrete composite girder covers steel and concrete bridge issues simultaneously. Composite bridges have been built for more than 100 years. For basic design, a knowledge of classical mechanics is sufficient, however, taking into account the rheology of the materials used, knowledge of the dynamics of bridge structures, construction materials engineering, as well as sustainable construction and bridge aesthetics. An obvious part of designing and testing bridges is the ability to apply appropriate numerical procedures and the ability to create effective FE models. The monograph applies this perspective to engineering problems. Brief but sufficient mention is made of operator calculus, dynamics in terms of high strain rates, differential calculus with fractional derivatives and a new way of evaluating aesthetics. All topics are described against the historical background of mechanics and mathematics. The bibliography includes references to historical and contemporary and even recent works. The book is aimed at bridge engineers and civil engineering students, including in particular Erasmus students.