Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Hybrydowe ukryte modele Markowa
Autorzy: Baklan Igor, Komada Paweł
Rok wydania: 2013
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: angielski
Numer czasopisma: 8
Wolumen/Tom: 54
Strony: 28 - 31
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Zadanie analizy szeregów czasowych w procesach technicznych, medycznych, czy ekonomicznych, gdzie jakość podejmowania decyzji w dużej mierze zależy od przewidywania trendów w dynamicznym procesie. Jednym z pod-zadań takich tendencji jest wyszukiwanie dostępnych szablonów. W pracy zaproponowano podejście do rozwiązania tego problemu za pomocą specjalnego rodzaju modelu hybrydowego - "ukryty model Markowa -model językowy". Zasady ukrytych modeli Markowa (HMM) zostały opisane w latach 60-tych przez Baum’a i współpracowników [1-3]. Na początku lat 70. Baker, Dzhelinek i ich koledzy po raz pierwszy użyli HMM do rozpoznawania mowy [4, 5]. Z kolei modelowanie lingwistyczne (językowe) zostało wprowadzone prawie w XX wieku, głównie w pracach Markowa AA [6,7], Yu.D. Apresian [8], Fu K.S [9]. Andrey Markov uzyskał pierwsze wyniki (1906) dla tych procesów, czysto teoretycznie. W 1913 r., po raz pierwszy przedłożył on swoje wyniki do pierwszych 20.000 liter Eugeniusza Oniegina, autorstwa Puszkina. Główne zasady modelowania ligwistycznego zostały opisane w pracach [10,11]. Zaproponowano on opracowanie hybrydowego modelu szeregów czasowych na podstawie ukrytych modeli Markowa i modelowanie lingwistyczne (НММ LM). Artykuł zawiera klasyfikację istniejących ukrytych modeli Markowa i sposoby tworzenia modelu hybrydowego НММ-LM.
The task of time series analysis in technical, medical or economical processes where the quality of decision-making to a large extent depends on the prediction of trends in the dynamic process. One of the sub-tasks of such trends is a search for the available templates. We propose an approach to solve this problem using a hybrid model of a special kind - the "hidden Markov model - a linguistic model.". The principles of hidden Markov models (HMM) was described Baum and his colleagues in the late 60's [1-3]. In the early 70th Baker, Dzhelinek and their colleagues first used HMM for speech recognition [4, 5]. The linguistic modeling has been for almost the 20th century, especially in the works of Markov A.A. [6,7], Apresian Yu.D.[8], Fu K.S[9]. Andrey Markov produced the first results (1906) for these processes, purely theoretically. In 1913, he applied his findings for the first time to the first 20,000 letters of Pushkin's Eugene Onegin. The main principles of linguistic modeling was described in works [10,11]. Proposed to build a hybrid model of the time series based on hidden Markov models and linguistic modeling (НММ-LM). The article provides a classification of existing hidden Markov models and ways of constructing a hybrid model НММ-LM.