Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Uwarunkowania fizyczne w syntezie kryterium identyfikacji
Autorzy: Guda A., Mikhalyov A., Derevjanko A., Kisała Piotr
Rok wydania: 2013
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: angielski
Numer czasopisma: 8
Strony: 32 - 34
Bazy: Baztech | Inspec |
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W pracy przedstawiono syntezę kryterium identyfikacji, na podstawie uwarunkowań fizycznych. Został opisany model nieliniowego układu dynamicznego sił tarcia suchego oraz wiskotycznego i przeprowadzono badania symulacyjne. Zbadano różne przeszkody w tej dziedzinie. Przedstawiono brak możliwości zwykłych podejść do syntezy identyfikacji układu. Rozważono wymagania dla nowego kryterium. Na podstawie tych wymagań zaproponowano nowe podejście do syntezy kryterium identyfikacji. Nowe kryterium opiera się na całkowaniu wielkości fizycznych, oraz pozwala na rzetelne porównanie sygnałów wyjściowych modelu i obiektu, w przypadku złożonego systemu nieliniowego. Dokonano analizy oraz przetestowano wykorzystanie histerezy techniką opartą filtracji. Wymagane uzupełnienia do podstawowej metody identyfikacji przeszukiwania adaptacyjnego zostały wprowadzone. Proponowana metoda pozwala na identyfikację nieliniowych układów, dla których bezpośrednie wykorzystanie błędu w identyfikacji jest niemożliwe. Opisano wykorzystanie przedstawionej metody identyfikacji dla układu z tarciem suchym. Rezultaty przeprowadzonych symulacji udowodniają przydatność tego podejścia.
In this paper an identification criterion synthesis, based on on a physical background is offered. Model of a nonlinear dynamic system this viscous and dry friction forces is described and simulated. Various obstacles in this area are researched. Impossibility of ordinary approaches to identification system synthesis is shown. Requirements for new criterion are considered. Bases on these requirements a new approach to identification criterion synthesis is proposed. New criterion is based on integral physical values, and allows to reliable compare output of model and object in case of complex nonlinear system. Usage of hysteresis based filtration technique is considered and tested. Required addition to base adaptive-searching identification method is done. Proposed method allow to identify nonlinear systems, for which direct use of a identification error is impossible. Usage of the offered identification method for system with dry friction is described. Results of simulation prove the usability of this approach