Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2023
Status:
Warianty tytułu:
Research on the effectiveness and efficiency of road noise barriers
Autorzy: Motylewicz Marek, Gierasimiuk Paweł, Dębiński Marcin
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 8
Wolumen/Tom: 612
Strony: 29 - 33
Bazy: BazTech | Index Copernicus
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 27 lipca 2023
Abstrakty: polski | angielski
Artykuł dotyczy badań skuteczności i efektywności ekranów przeciwhałasowych. Przedstawiono też przykładowe wyniki badań terenowych. Na ich podstawie stwierdzono, że badania skuteczności ekranów przeciwhałasowych prowadzą do uzyskania wartości redukcji poziomu dźwięku w danym punkcie pomiarowym (najczęściej zgodnie z wytycznymi w bliskiej odległości od ekranu). Wartość ta nie pozwala jednak w pełni ocenić ekranu pod względem realizacji funkcji, dla jakich został wybudowany. W celu sprawdzenia, czy ekran redukuje poziom hałasu przy chronionych budynkach do wartości co najmniej dopuszczalnych, zaleca się przeprowadzenie badań efektywności rozumianej jako pomiary równoważnego poziomu dźwięku w punktach położonych przy tych obiektach. Pozwala to na bezpośrednie odniesienie się do wartości dopuszczalnych i na tej podstawie stwierdzenie poprawności zaprojektowania i wybudowania ekranów przeciwhałasowych.
The paper focus on testing the effectiveness and efficiency of noise barriers. The sample results of field tests are presented for them. On the basis of the measurement results, it was concluded that tests of the effectiveness of noise barriers lead to noise reduction values at a given measurement point (usually according to guidelines in close proximity to the screen). However, this value does not allow for a full assessment of the barrier in terms of performing the function for which it was built. In order to check whether the barrier reduces noise levels at the protected buildings to at least acceptable values, it is recommended to carry out effectiveness tests understood as measurements of the equivalent sound level at points located next to these buildings. This allows a direct reference to the limit values and the correctness of the design and construction of noise barriers to be determined on this basis.