Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
20
Poziom I
Status:
Autorzy: Wyrwisz Joanna
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Strony: 35 - 48
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 11 września 2023
Abstrakty: angielski | polski
The topic of the chapter is engagement in sustainability as communicated bran value. The author intention is an assessment of brand communication to sustainability. The assessment of brand communication methods that are socially engaged is included. The work presents a research approach based on a literature query and empirical research. Beginning with the essence brands value, the focus was on the brand value as› involvement in sustainability. The empirical research was conducted by a diagnostic survey method using a questionnaire survey on a representative sample of 1000 respondents. The test results were statistically processed. The research result analysis confirm important role of brand engagement in sustainability. Sustainability is a particularly important attribute among the expected brand values that should be offered and declared to consumers. The obtained research results clearly indicate the role of communicating this value by brands, regardless of the methods and tools of this communication.
Tematem pracy jest zaangażowanie w zrównoważony rozwój jako komunikowana wartość marki.Zamierzeniem autorki jest ocena komunikowania wartości marki, jaką jest zaangażowanie w zrównoważony rozwój. W pracy zaprezentowano podejście badawcze oparte o studia piśmiennictwa oraz badania empiryczne. Wychodząc od definicji wartości marki, poprzez istotę zrównoważonego rozwoju, wykazano możliwość postrzegania zaangażowania w zrównoważony rozwój jako wartości marki. Badania empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. Wyniki badań opracowano statystycznie. Wyniki badań potwierdzają istotność zrównoważonego rozwoju jako wartości marki. Zrównoważony rozwój jest szczególnie ważnym atrybutem wśród oczekiwanych wartości marki, jakie powinny być oferowane i deklarowane konsumentom. Wyniki badań wyraźnie wskazują na rolę komunikowania tej wartości przez marki, niezależnie od metod i narzędzi tej komunikacji.