Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
200
Lista 2023
Status:
Warianty tytułu:
Ocena ryzyka ograniczeń generacji w OZE dla stanów awaryjnych sieci elektroenergetycznych
Autorzy: Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Wancerz Marek, Adamek Sylwester
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 14
Strony: 10 - 34
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: angielski | polski
The risk of emergencies in power grids may result in the need to repeatedly curtail the power generated from renewable energy sources (RES). The frequency of network emergency states occurring during the year can be determined based on available failure rate statistics. The power redispatch signal (this term means reducing generation in a renewable energy source and correspondingly increasing it in a centrally controlled source) may be issued by the appropriate network operator. The article presents the results of analyses, the aim of which was to assess the probable effects of annual generation reduction in a selected wind and photovoltaic power plant connected at the same grid node. An original method was proposed using Monte Carlo simulation, taking into account the generation technology and its annual distribution, and an external computational "engine" implementing sequences of flow calculations.
Ryzyko wystąpienia stanów awaryjnych w sieciach elektroenergetycznych może spowodować konieczność wielokrotnego ograniczania mocy generowanej w odnawialnych źródłach energii (OZE). Częstość występowania stanów awaryjnych sieci w ciągu roku, można określić na podstawie dostępnych statystyk. Sygnał do redysponowania mocy (termin ten oznacza zmniejszenia generacji w źródle OZE i odpowiednie zwiększenie jej w źródle centralnie sterowanym) może wydać właściwy operator sieci. W artykule przedstawiono wyniki analiz, których celem była ocena prawdopodobnych skutków rocznego ograniczania generacji w wybranej elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej, przyłączonych w tym samym węźle sieci. Zaproponowano oryginalną metodę wykorzystującą symulację Monte Carlo uwzględniającą technologię generacji i jej roczny rozkład oraz zewnętrzny „silnik” obliczeniowy realizujący sekwencje obliczeń rozpływowych.