Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Warianty tytułu:
Programming fundamentals for engineering applications. Visual Basic
Autorzy: Szabelski Jakub, Sobaszek Łukasz
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Serie:
Podręczniki - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 113
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 6 grudnia 2023
Abstrakty: polski | angielski
Wykorzystanie komputera stanowi współcześnie nieodzowny element pracy in- żyniera. Dzięki technice komputerowej wiele obliczeń i analiz można wykonywać szybciej i sprawniej. Rozwiązywanie problemów inżynierskich wymaga jednak nie- jednokrotnie opracowywania narzędzi informatycznych poświęconych konkretnym zagadnieniom. Pożądaną wówczas umiejętnością jest samodzielne opracowywanie aplikacji komputerowych. Znajomość podstaw programowania komputerów pozwala bowiem na opracowywanie unikalnego i oryginalnego oprogramowania. Obecnie ist- nieje wiele języków programowania, które pozwalają wpełni wykorzystać możliwości komputera. Przykładem dostępnego i intuicyjnego języka programowania jest Visual Basic, który znajduje szerokie zastosowanie w procesie opracowywania nowych aplikacji użytkowych oraz modułów rozszerzeń znanych programów. Niniejszy podręcznik powstał w odpowiedzi na zaobserwowany brak spójnego opracowania dotyczącego wykorzystania języka Visual Basic w celu analizy problemów inżynierskich z zakresu inżynierii mechanicznej. Praca została podzielona na 25 ćwiczeń uzupełnianiach klu- czowymi zagadnieniami z zakresu programowania komputerów, które mają na celu wprowadzenie do praktycznego wykorzystania języka Visual Basic. Kluczowy ele- ment pracy stanowi przedstawienie zastosowania języka Visual Basic do rozwiązywa- nia konkretnych zagadnień inżynierskich wraz z analizą przykładowych aplikacji użyt- kowych.
The use of the computer is nowadays an indispensable part of an engineer’s work. Thanks to computer technology, many calculations and analyses can be performed faster and more efficiently. However, solving engineering problems often requires the development of computer tools dedicated to specific issues. As a consequence independent development of computer applications is a key skill for modern engineer. This is because knowing the basics of computer programming allows to develop unique and original software. Currently, there are many programming languages that allow you to take full advantage of the computer’s capabilities. An example of an accessible and intuitive programming language is Visual Basic, which is widely used in the process of developing new utility applications and extension modules for well-known programs. This coursebook was written in response to the observed lack of a coherent study of the use of Visual Basic to analyze mechanical engineering problems. The work is divided into 25 exercises supplemented by key issues in computer programming to provide an introduction to the practical use of Visual Basic. A key element of the work is the presentation of the application of Visual Basic language to solve specific engineering problems, along with the analysis of sample utility applications.