Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Status:
Autorzy: Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Serie:
Podręczniki - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 312
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 6 grudnia 2023
Abstrakty: polski | angielski
Wspólny punkt zespolenia systemu mechanicznego, elektronicznego i informatycznego wymaga platformy, która będzie komunikowała się tak z urządzeniami fizycznymi, jak i z systemami przetwarzania danych. Taką platformą wydaje się być środowisko programowania graficznego LabVIEW (prod. National Instruments). W opracowaniu przedstawiono specyfikę pracy w środowisku LabVIEW. Główny nacisk położono na charakterystykę dostępnych obiektów oraz stosowanie typowych struktur programowania, takich jak np. pętle czy rejestry. Zakres przedstawianych zagadnień jest na tyle szeroki, że w podręczniku można odnaleźć opis podstawowych typów danych, zalecenia w stosunku do projektowania paneli czołowych oprogramowania, objaśnienia typowych architektur aplikacji. Struktura rozdziałów jest dwuczęściowa: opiera się na podziale na część zawierającą wstępne informacje teoretyczne, po których następuje część praktyczna. Struktura podręcznika została tak ułożona, że może on być wykorzystywany do wspomagania prowadzenia zajęć praktycznych. Możliwości opisywanej platformy programowania docenią tak inżynierowie mechanicy, chcący rozbudować urządzenia o funkcje automatyki, jak i programiści, chcący zaimplementować swoje algorytmy do urządzeń mechanicznych i elektrycznych.
The mechanical, electronic, and IT systems need a platform that connects them and communicates with physical devices and data processing systems. It seems like LabVIEW, a graphical programming environment from National Instruments. The study presents the specifics of working in the LabVIEW environment. The primary emphasis was placed on the characteristics of objects and the use of typical programming structures, such as loops and registers. The scope of the presented issues is so broad that the content includes characteristics of basic data types, recommendations for designing software front panels, and characteristics of typical application architectures. The chapter structure is two-part. It is based on a division into a part containing introductory theoretical information, followed by a practical part. The structure of the work is organized in such a way that it can be directly used to support practical classes. Mechanical engineers can use LabVIEW programming platform to add automation features to their devices. Programmers can use it to implement their algorithms into mechanical and electrical devices.