Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2023
Status:
Autorzy: Wojciechowski Łukasz, Skrzypek-Ahmed Sylwia, Wołowiec Tomasz, Bogacki Sylwester, Paklerska Alina , Ociesa Kinga
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 54
Strony: 510 - 525
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 18 grudnia 2023
Abstrakty: angielski | polski
In a market economy, allocation decisions are more or less visibly related to the monetary savings of entities. The tendency of entities to save depends on both the interest rate on deposits and inflation, as well as the tax rate on income from capital (monetary savings). Also, the willingness of business entities to invest depends on the income from invested capital. Tax policy, its nature, implemented solutions, instru- ments in the form of reliefs and exemptions, and, above all, stability and predictability are an important element of effectively influencing taxpayers’ behavior.
W gospodarce rynkowej decyzje alokacyjne związane są mniej lub bardziej widocznie z oszczędnościami pieniężnymi podmiotów. Skłonność podmiotów do oszczędzania uzależniona jest zarówno od stopy oprocentowania depozytów i infla- cji, jak i od stopy opodatkowania dochodów z kapitału (oszczędności pieniężnych). Również skłonność do inwestowania przez podmioty gospodarcze jest uzależniona od dochodów z zainwestowanego kapitału. Polityka podatkowa, jej charakter, imple- mentowane rozwiązania, instrumenty w formie ulg i zwolnień, a przede wszystkim stabilność i przewidywalność stanowią istotny element efektywnego odziaływania na zachowania podatników.