Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2023
Status:
Warianty tytułu:
Podatek dochodowy a stabilizacyjna i stymulacyjna funkcja polityki ekonomicznej
Autorzy: Ivashko Olena, Wojciechowski Łukasz, Życzkowski Adam, Witkowski Jacek
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 54
Strony: 526 - 546
Bazy: CEJSH | Google Scholar | Central and Eastern European Online Library | Index Copernicus | UlrichsWeb Global Serials Library | Arianta | DOAJ | EBSCO | Ceon
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 18 grudnia 2023
Abstrakty: angielski
Abstract The stabilisation function of the state's finances encompasses measures aimed, inter alia, at achieving and maintaining a relatively high rate of economic growth, while limiting negative phenomena, i.e. high unemployment and inflation rates, mitigating business cycle fluctuations, stabilising the money market and making the most effective use of tangible factors of production. The role of the state in the economy and its influence on the behaviour of groups of economic units has undergone dynamic changes over the centuries, both with regard to the forms and scope of influence and the degree of interference of public authorities in the market mechanism Streszczenie Stabilizacyjna funkcja finansów pastwa obejmuje działania mające między innymi powodować osiągnięcie i utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym ograniczaniu zjawisk negatywnych, tj. wysokiej stopy bezrobocia i inflacji, łagodzeniu wahań cyklu koniunkturalnego, stabilizację rynku pieniężnego oraz możliwie najbardziej efektywne wykorzystanie rzeczowych czynników produkcji. Rola państwa w gospodarce i jego wpływ na zachowanie się grup jednostek gospodarujących ulegała dynamicznym zmianom na przestrzeni wieków, zarówno odniesieniu do form i zakresu oddziaływania, jak i stopnia ingerencji władz publicznych w mechanizm rynkowy.