Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2023
Status:
Warianty tytułu:
Woman as a Consumer in the Social Media Space
Autorzy: Wyrwisz Joanna, Solecka Katarzyna
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 54
Strony: 863 - 880
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 18 grudnia 2023
Abstrakty: polski | angielski
Tematem artykułu są media społecznościowe rozpatrywane w kontekście postaw i decyzji zakupowych kobiet. Zamierzeniem autorek jest ocena znaczenia i wyko- rzystania mediów społecznościowych w procesie decyzyjnym kobiet. W szczególno- ści skupiono się na identyfikacji aktywności kobiet w mediach społecznościowych z uwzględnieniem ich wieku. Ocenie poddano także możliwości podjęcia przez kobiety decyzji o zakupie produktu w powiązaniu z contentem zawartym na profilach marek w mediach społecznościowych. Artykuł ukazuje podejście badawcze oparte o studia literatury oraz badania em- piryczne. Wychodząc od charakterystyki kobiety jako konsumenta, wykazano uwa- runkowania decyzji zakupowych kobiet w zakresie nabywania kosmetyków Badania empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Wyniki badań opracowano statystycznie. Wyniki badań potwierdzają znaczenie mediów społecznościowych w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez kobiety. Wpływ ten związany jest również z wiekiem kobiet. Szczególną rolę odgrywają tu takie czynniki jak: użyteczność treści, postrzegana wartość infor- macji, rekomendacja influencera, czy opinie innych użytkowników. Wyniki badań wyraźnie wskazują na rolę komunikowania marek w przestrzeni mediów społeczno- ściowych. niezależnie od kanałów, metod i form tej komunikacji.
The topic of the article is social media considered in the context of women’s attitudes and purchasing decisions. The authors’ intention was to assess the importance and use of social media in women’s decision-making process. In particular, the focus was on identifying women’s activity in social media, taking into account their age. The ability of women to make a decision to purchase a product in connection with the content on brand profiles in social media was also assessed. The article presents a research approach based on literature studies and empirical research. Starting from the characteristics of a woman as a consumer, the determinants of women’s purchasing decisions regarding the purchase of cosmetics were demon- strated. Empirical research was carried out using the diagnostic survey method using a questionnaire. The research results were analyzed statistically. The research results confirm the importance of social media in the purchasing decision-making process of women. This impact is also related to women’s age. Factors such as content usefulness, perceived value of information, influencer’s recommendation, and opinions of other users play a special role here. The research results clearly indicate the role of brand communication in the social media space, regardless of the channels, methods and forms of this communication.