Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2023
Status:
Warianty tytułu:
Zarządzanie publiczne jako koncepcja usprawnienia racjonalności i efektywności ekonomicznej administracji publicznej
Autorzy: Wojciechowski Łukasz, Skrzypek-Ahmed Sylwia, Ivashko Olena, Sak-Skowron Monika, Dziwulski Jacek
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 54
Strony: 842 - 862
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 18 grudnia 2023
Abstrakty: angielski | polski
Abstract New public management introduces a managerial approach to managing the public sector and administration from the perspective of human resources management. This approach assumes the adaptation of efficiency mechanisms and management methods and techniques used in the private sector to the conditions of managing public organizations. The model assumes effective implementation of public cost accounting, an approach based on achieving results, decentralization of management, wider consideration of public-private partnerships and extensive use of market mechanisms. This management model is intended to ensure the economy, efficiency and effectiveness of the organization, including the privatization of some public services.
Nowe zarządzanie publiczne wprowadza podejście menedżerskie do zarządzania sektorem publicznym i administracją z perspektywy zarządzania zasobami ludzkim. Takie podejście zakłada adaptację mechanizmów efektywnościowych oraz metod i technik zarządzania stosowanych w sektorze prywatnym do warunków zarządzania organizacjami publicznymi. Model zakłada efektywne wdrożenie rachunku kosztów publicznych, podejście oparte o osiąganie wyników, decentralizację zarządzania, szersze uwzględnienie partnerstwa publiczo-prywatnego oraz szerokie wykorzystanie mechanizmów rynkowych. Ten model zarządzania ma zapewnić gospodarność, efektywność i skuteczność organizacji, w tym prywatyzację części usług publicznych.