Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2023
Status:
Autorzy: Artyukhov Artem, Simakhova Anastasia, Artyukhova Nadia, Bojaruniec Marta, Wit Bogdan
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 54
Strony: 338 - 354
Bazy: CEJSH | ARIANTA | DOAJEBSCO | CEON
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 18 grudnia 2023
Abstrakty: angielski | polski
The work is devoted to the description of the e-learning environment as an element of the information system for ensuring the activities of the university. The relationship between the processes of building a digital economy and digitalization of the educa- tional system is shown. Due to the global pandemic and military actions Ukraine during 2019-2022 there was a certain evolution from classroom learning (until 2020) – to distance learning synchronous (2020 – early 2022) and asynchronous learning (starting from February 24, 2022). Based on bibliometric analysis, it is possible to formulate the purpose of the article: a description of a student-oriented university information system and an asynchronous e-learning system that allows to motivate a student to study, activate his role in the educational process and establish contact with a tutor. The general characteristics of the information system for ensuring the activities of the university (Ukrainian case) are presented in terms of the relationship of each of its blocks with the educational environment of e-learning. Examples of blocks of such an information system are given and a classification of elements of the e-learning envi- ronment is given. In the example of the case of the Ukrainian university, the structure of the e-learning environment is shown, which solves the problems of creating content and algorithms for online and remote learning, including asynchronous.
Praca poświęcona jest opisowi środowiska e-learningowego jako elementu systemu informacyjnego zapewniającego działalność uczelni. Pokazano związek między procesami budowania gospodarki cyfrowej a cyfryzacją systemu edukacji. Ze względu na globalną pandemię i działania wojskowe na Ukrainie w latach 2019-2022 nastąpiła pewna ewolucja od nauczania stacjonarnego (do 2020 r.) – do nauczania na odległość synchronicznego (2020 – początek 2022 r.) i asynchronicznego (począwszy od 24 lutego 2022 r.). Na podstawie analizy bibliometrycznej można sformułować cel artykułu: opis uniwersyteckiego systemu informacyjnego zorientowanego na studenta i asynchronicznego systemu e-learningowego, który pozwala zmotywować studenta do nauki, aktywować jego rolę w procesie edukacyjnym i nawiązać kontakt z tutorem. Ogólna charakterystyka systemu informacyjnego zapewniającego działalność uniwersytetu (przypadek ukraiński) została przedstawiona w kontekście relacji każdego z jego bloków ze środowiskiem edukacyjnym e-learningu. Podano przykłady bloków takiego systemu informacyjnego oraz klasyfikację elementów środowiska e-learningowego. Na przykładzie ukraińskiego uniwersytetu przedstawiono strukturę środowiska e-learningowego, które rozwiązuje problemy tworzenia treści i algorytmów dla nauczania online i zdalnego, w tym asynchronicznego.