Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2023
Status:
Warianty tytułu:
Model of Life and Job Satisfaction for Employees of Polish Companies Implementing Talent Management Programs
Autorzy: Sak-Skowron Monika, Marek Agnieszka, Kostrzewa Sylwia, Sulimierska Agnieszka
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 54
Strony: 721 - 739
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 18 grudnia 2023
Abstrakty: polski | angielski
Prezentowany artykuł ma charakter teoretyczno-analityczny. Głównym jego celem jest modelowe ukazanie sposobu budowania satysfakcji pracowników w organizacjach zorientowanych na rozwijanie talentów wśród pracowników poprzez wdrażane pro- gramy zarządzania talentami. Podstawę do napisania artykułu stanowiły wyniki badań własnych, zrealizowane 2022 roku, metodą CAWI na reprezentatywnej dla Polski próbie 270 przedsiębiorstw prowadzących politykę rozwoju talentów. Głównym celem badania było ustalenie jaką strategie przyjmują polskie przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju talentów w organizacjach i jaki mają one wpływ na satysfakcję pracowników. Uzyskane wyniki wskazują na złożony przebieg procesu budowania zadowolenia pracownika, w którym należy uwzględniać satysfakcję z życia i satysfakcję z pracy. Obszary w istotny sposób oddziałujące na satysfakcję z życia pracownika organizacji zarządzającej talentami to satysfakcja z pracy, środowisko pracy i dostępne dla pracownika obszary rozwoju. Natomiast istotne znaczenia dla osiągania satysfakcji z pracy mają środowisko pracy i możliwe obszary rozwoju.
The presented article is theoretical and analytical in nature. Its main purpose is to model how to build employee satisfaction in organizations focused on developing talent among employees through implemented talent management programs. The basis for writing the article was the results of our own research, carried out 2022, using the CAWI method on a representative sample of 280 companies with talent development policies. The main objective of the survey was to determine what strat- egies Polish companies adopt in terms of talent development in their organizations and what impact they have on employee satisfaction. The results indicate the complex course of the process of building employee satisfaction, in which life satisfaction and job satisfaction should be taken into account. Areas significantly affecting the life satisfaction of an employee of a talent management organization are job satisfaction, work environment and development areas available to the employee. On the other hand, work environment and development areas available to the employee are im- portant for achieving job satisfaction.