Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2023
Status:
Warianty tytułu:
Umiędzynarodowenie jako zmiana otoczenia społeczno-gospodarczego firmy
Autorzy: Gudowski Janusz, Łęcka Izabella, Dłużewska Anna, Szejniuk Aleksandra, Sulimierska Agnieszka
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 5
Wolumen/Tom: 54
Strony: 698 - 720
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 18 grudnia 2023
Abstrakty: angielski | polski
Globalization of an enterprise is a multi-threaded and complex phenomenon, which is why there are many definitions of this concept. Most authors use it to refer to three elements: worldwide reach; worldwide homogeneity; global integration – a cat- egory of dependence and tightening international connections, means an enterprise that clearly feels the effects of events taking place in other countries, as opposed to the local market, where the foreign situation has a negligible impact on the price level, competition dynamics, demand and current fashions. Internationalization and globali- zation require companies to use different strategies, which depend on the company’s structure, form of business, and geographical structure. However, it seems that these processes encourage enterprises to choose an operating strategy based more often on mergers, acquisitions and building strategic alliances with competitors, i.e. choosing an external path of growth and development.
Globalizacja przedsiębiorstwa jest zjawiskiem wielowątkowym i złożonym, dlatego też istnieje wiele definicji tego pojęcia. Większość autorów używa go w odniesieniu do trzech elementów, jak: ogólnoświatowy zasięg; ogólnoświatowa jednorodność; ogólnoświatowa integracja – kategoria zależności i zacieśniania powiązań między- narodowych, oznacza przedsiębiorstwo, które odczuwa wyraźnie skutki zdarzeń zachodzących w innych krajach, w odróżnieniu od rynku lokalnego, gdzie sytuacja zagraniczna ma znikomy wpływ na poziom cen, dynamikę konkurencji, popyt i obo- wiązujące mody. Umiędzynarodowienie i globalizacja wymagają od przedsiębiorstw zastosowania różnych strategii, które zależą od struktury przedsiębiorstwa, formy prowadzonej działalności, struktury geograficznej. Wydaje się jednak, że procesy te zachęcają przedsiębiorstwa do wyboru strategii działania opartej częściej na fuzjach, akwizycjach i budowaniu aliansów strategicznych z konkurentami, czyli wyboru zewnętrznej drogi wzrostu i rozwoju.