Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
140
Lista 2023
Status:
Autorzy: Mieszajkina Elena, Myśliwiecka Agata, Maher Alina
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2023
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 4
Wolumen/Tom: 57
Strony: 61 - 76
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: Po opublikowaniu
Data opublikowania w OA: 31 października 2023
Abstrakty: polski | angielski
Współczesny świat charakteryzuje się dynamicznym tempem rozwoju technologicznego, w którym cyfryzacja pełni kluczową rolę. Procesy digitalizacji, coraz bardziej złożone i wszechobecne, przekształcają zarówno codzienne życie jednostek, jak i globalny krajobraz biznesowy. E-biznes, jako kluczowy komponent tej cyfrowej transformacji, stał się nie tylko narzędziem, ale również motorem napędowym innowacji, tworzenia wartości i zaspokajania rosnących oczekiwań konsumentów. Celem zaprezentowanych badań pilotażowych jest analiza porównawcza kluczowych czynników sukcesu prowadzenia e-biznesu w Polsce i na Białorusi. Do realizacji postawionego celu zostały zastosowane dwie metody. Metoda badania dokumentów polegała na krytycznej analizie literatury z zakresu e-biznesu oraz czynników jego sukcesu. Metoda sondażu diagnostycznego techniką wywiadu ustrukturyzowanego posłużyła do przeprowadzenia badań wśród wybranych przedsiębiorców. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację czynników, które przyczyniają się do sukcesu w prowadzeniu biznesu elektronicznego.
The modern world is characterized by a dynamic pace of technological development, in which digitization plays a key role. Digitalization processes, increasingly complex and ubiquitous, are transforming both the daily lives of individuals and the global business landscape. E-business, as a key component of this digital transformation, has become not only a tool, but also an engine for innovation, value creation and meeting growing consumer expectations. The purpose of the pilot study presented here is a comparative analysis of the key success factors for conducting e-business in Poland and Belarus. Two methods were used to achieve the set objective. The document research method consisted of a critical analysis of the literature on e-business and its success factors. The diagnostic survey method, a structured interview technique, was used to conduct research among selected entrepreneurs. The obtained results allowed the identification of factors that contribute to success in running an e-business.