Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
9
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Programmable logic controllers used as information sources for systems to supervise operation of small-scale generation sources
Autorzy: Jędrychowski Robert
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 110
Strony: 30 - 34
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania funkcji oferowanych przez sterowniki PLCw zakresie zarządzania pracą rozproszonych żródeł energii elektrycznej oraz jako żródła danych dlasterowania siecią elektroenergetyczną określaną jako Smart Grid.Wzrost znaczenia generacji rozpro-szonej w polityce energetycznej pociąga za sobą szereg problemów natury prawnej i technicznej,które należy rozwiązywać.Jednym z elementów pozwalających na bezpieczną ,przewidywalną i efektywnąwspółpracę żródła oraz sieci jest stworzenie dopasowanego do współczesych wymogów technicznychsystemu sterowania i nadzoru (SSiN) tworzącego środowisko dostarczające informacji o pracy samegożródła , jako otoczenia oraz sieci elektroenergetycznej ,do której jest włączone.SSiN może mieć różno-rodną strukturę ,jednak musi on uwzględniać oczekiwania zarówno operatora sieci,użytkowników i właściciela żródła.Istnienie takich systemów pozwala na budowanie sieci inteligentnych ,w których żródłow pełni współpracuje z siecią elektroenergetyczną.W artykule przedstawiono sposób modelowaniaSSiN w oparciu o rozwiązania techniczne oferowane przez urządzenia telemechaniki i współpracującez nimi sterowniki PLC.Tworzenie systemu sterowania i nadzoru oparte zostało o standard IEC 61850i jego rozszerzenie opisujące pracę żródeł ozproszonych ,także o standard CIM.Dzięki takiemupodejściu opisane SSiN są zgodne z zaleceniami zdefiniowanymi dla Smart Grid i pozwalają na współpracę z innymi elementami tworzącymi system inteligentny.
The paper discusses applicability of PLC functions for managing the operation of distributed electrical power sources and as a data source for the control of a power network system referred to as Smart Grid. Increasing significance of distributed generation within the electricity policy gives rise to a number of problems of legal and technological nature, which have to be solved. One of the elements that can make the source-network cooperation secure, expectable and efficient is an adequate system of supervision and control (SCADA) that meets requirements of modern technology. It makes an environment that supplies information about the source operation, its environment and the network system, whereto the source is connected. There can be various SCADA structures, but the system has to meet expectations and needs of the network operator, the source owner and the consumers. Such systems make possible to develop intelligent networks, where the source fully cooperates with the network system. The paper presents a method for SCADA modeling based on technological solutions offered by remote control devices and PLC’s cooperating with them. The supervision and control system has been developed based on the IEC 61850 standard and its extension that describes the operation of distributed sources as well as of the CIM standard. Owing to such an approach the discussed SCADA’s meet the recommendations that are defined for Smart Grid’s and enable cooperation with other elements that compose an intelligent system.