Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
15
Lista A
Status:
Warianty tytułu:
Zastosowanie metody powierzchni odpowiedzi w charakterystyce właściwości kompozycji recyklat polietylenu dużej gęstości/miał gumowy
Autorzy: Formela Krzysztof, Bogucki Marcin
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 6
Wolumen/Tom: 59
Strony: 488 - 494
Web of Science® Times Cited: 8
Scopus® Cytowania: 7
Bazy: Web of Science | Scopus | Baztech | Web of Science
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Przeprowadzono badania wpływu warunków wytłaczania na właściwości kompozycji termoplastycznych poprodukcyjnego polietylenu dużej gęstości (PE-HD) z miałem gumowym (GTR), w stosunku masowym 50:50. Wpływ temperatury cylindra (160—240 °C), prędkości obrotowej ślimaków (250—650 rpm) oraz wydajności wytłaczania (1—2.5 kg/h) na jakość otrzymanych produktów określano metodą powierzchni odpowiedzi — RSM (ang. Response Surface Methodology). Opracowano modele matematyczne umożliwiające określenie zależności pomiędzy zmiennymi procesu wytłaczania a masowym wskaźnikiem szybkości płynięcia (MFR) oraz właściwościami mechanicznymi kompozycji termoplastycznych recyklat PE-HD/GTR. Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie (TS), wydłużenie przy zerwaniu (Eb), twardość (H) oraz masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) zależą głównie od temperatury cylindra (Tb). Właściwości otrzymanych kompozycji ulegały pogorszeniu wraz ze wzrostem temperatury cylindra, w wyniku degradacji plastomeru oraz regeneracji miału gumowego. W badanych warunkach wytłaczania wpływ prędkości obrotowej oraz wydajności na jakość otrzymanych produktów był nieznaczny.
Searching for new ways to utilize rubber and polimer waste has been the focus of many studies conducted by research centers and companies worldwide. In this study, the influence of extrusion conditions on the properties of thermoplastic compositions containing post-production recycled high density polyethylene (PE-HD) and ground tire rubber (GTR) at 50:50 mass ratio was examined. Response Surface Methodology (RSM) was used to determine the effects of the barrel temperature (160—240 °C), screw speed(250-650 rpm) and feed rate of extrusion (1-2.5 kg/h) on the quality of the obtained products. Empirical models for determining the relationship between extrusion conditions, mechanical properties and the mass flow rate of obtained t hermoplastic compositions were developed. It has been determined that tensile strength, elongation at break, hardness and the mass flow rate of thermoplastic compositions depend mainly on the barrel temperature. Properties of PEHD/GTR blends deteriorated with increased barrel temperature, which was due to degradation of polyethylene and reclaiming of ground tire rubber. In studied extrusion conditions the influence of screw speed and feed rate on the properties of recycled high density polyethylene/ground tire rubber compositions was negligible.