Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
10
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Negative effects in logistics chains – models and examples
Autorzy: Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Strony: 4400 - 4406
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W artykule rozpatrzone zostały cztery najważniejsze efekty, które w praktyce często doprowadzają do powstania negatywnych zjawisk destabilizacji w łańcuchu logistycznym. Są to efekty: Forrestera, Burbidge’a, Houlihana i promocji. Efekt Forrestera polega na przenoszeniu się i wzmacnianiu zaburzeń wielkości zamówień, a w konsekwencji wszystkich innych parametrów poszczególnych ogniw (tj. odbiorców i dostawców) łańcucha. Efekt Burbidge’a wynika z negatywnego wpływu na parametry zamówień typowego narzędzia logistyki, jakim jest grupowanie zamówień i ich okresowe składanie. Praktyki takie prowadzą do destabilizacji łańcucha. Efekt Houlihana polega na wzmacnianiu zaburzeń przez zachowania się decydentów, którzy w przypadku niewielkich nawet braków w dostawach składają zwiększone zamówienia, by, po otrzymaniu towarów, znacząco je zmniejszyć. Analogicznym zjawiskiem jest efekt promocji, tj. sztucznie wywoływany wzrost zamówień na wskutek manipulacji cenowej i marketingowej. Zdefiniowano warunki i przyczyny powstawania tych efektów oraz ich modele. Na przykładach zobrazowano ich negatywne konsekwencje. Wskazano metody ich unikania bądź łagodzenia.
Four main effects, which in practice often lead to the formation of negative effects of destabilization in the logistics chain, are presented in this paper. These are: Forrester, Burbidge, Houlihan and romotion effects.4406The Forrester effect is to shift up and strengthening disturbance of the orders size and, consequently, all the other parameters of individual elements (i.e. customers and suppliers) in the chain. Burbidge effect results from the negative cause on the orders a typical logistics tool, which is a grouping of orders and their periodic submission. Such practices lead to the chain destabilization. Houlihan effect is to amplification of disturbances by decision-makers behavior, who in the case of even minor gaps in the supply increase orders that, after receiving the goods, significantly reduce its. An analogous phenomenon is the effect of promotion, i.e. artificially caused growth of orders as a result of price and marketing manipulation.The paper defines the conditions and causes of these effects and presents their models. Their negative consequences were illustrated in examples. Methods of avoiding or mitigation them are pointed.