Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
10
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Simulation research of thermal loads of diesel engine pistons
Autorzy: Kordos Paweł, Sarnowski Cezary, Wrona Rafał
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Strony: 3075 - 3082
Bazy: Agro | BazTech | BazEkon | Index Copernicus
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Warunki pracy tłoka w cylindrze są bardzo niekorzystne, ze względu na wysokie ciśnienie, temperaturę oraz prędkości i przyspieszenia. Są to jedne z najbardziej obciążonych mechanicznie i cieplnie elementów silnika spalinowego. Stawiane są im wysokie wymagania dotyczące stabilności wymiarowej, wytrzymałości i trwałości. Konstrukcjom wykonanym z klasycznych materiałów, coraz trudniej jest sprostać tym wymaganiom. Obszarem szczególnie narażonym na bardzo duże obciążenia cieplne w tym znaczne gradienty temperatury związane cyklicznością procesu roboczego jest korona tłoka. Wysokie temperatury pogarszają właściwości mechaniczne materiału, z którego wykonany jest tłok, a gradienty temperatur poszczególnych elementów lub obszarów tłoka (zwłaszcza w dużych silnikach) powodują dodatkowo powstawanie wewnętrznych naprężeń termicznych. W referacie przedstawiono wyniki badań symulacyjnych tłoków do silników o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim różnych generacji. Badania miały na celu określenie wpływu konstrukcji tłoka na poziom obciążenia cieplnego. Badania numeryczne tłoka przeprowadzone zostały metodą elementów skończonych. Obciążenie tłoka zdefiniowane zostało poprzez zadanie warunków brzegowych wymiany ciepła oraz średnie ciśnienie użyteczne odpowiadające maksymalnemu obciążeniu silnika. Analizie poddawano temperatury poszczególnych obszarów a także odkształcenia i naprężenia wynikające z obciążenia cieplnego i mechanicznego.
The engine piston working condition are very disadvantageous. Pistons belong to the most mechanically and thermally loaded components of the internal combustion engines and at the same time they have to fulfill very demanding requirements in terms of dimensional stability, strength and durability. For pistons made of classic materials it is increasingly difficult to meet these requirements. The area of piston crown is particularly under hazard of very high thermal loads and temperature gradients related to the cyclic variations of the engine working process. High temperature impair mechanical properties of engine piston material. High temperature gradient of piston elements or regions (especially in high load engines) bring to arise internal thermal stresses. The paper presents results of simulational calculations of the direct injection diesel engines different generations piston models. Research was aimed at determination of the influence of the construction (shape of the piston, material, manufacture technology) on the level of piston’s thermal load. Numerical analysis of the piston was made using finite elements method. Thermal load of the piston was defined by giving boundary conditions of the heat exchange and mean effective pressure corresponding to the maximum engine load. Paper presents analysis temperatures, deformation, stresses different pistons areas as result of thermal and mechanical load.