Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
10
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
The universal measurement platform for LabVIEW environment
Autorzy: Sumorek Andrzej, Buczaj Marcin
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Strony: 6070 - 6079
Bazy: Google Scholar
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Systemy akwizycji danych stanowią połączenie sprzętu i oprogramowania. Budowane są urządzenia, w których wyspecjalizowany sprzęt pomiarowy zintegrowany jest w jednej obudowie z wydajnym procesorem. Z drugiej strony wykorzystuje się uniwersalne karty pomiarowe przyłączane do typowych komputerów osobistych. Niskonakładowe układy pomiarowe wymagają od użytkownika samodzielnej umiejętności programowania w środowisku znakowym lub graficznym. W artykule przedstawiono rozwiązanie pozwalające na akwizycję danych z minimalizacją nakładów finansowych na sprzęt pomiarowy przy równoczesnym ograniczeniu czasu tworzenia oprogramowania. Podstawą budowy karty pomiarowej jest platforma Arduino Uno. Oprogramowanie pomiarowe wykonano w środowisku LabVIEW. Możliwość prowadzenia praktycznych pomiarów zaprezentowano na stanowisku do pomiaru prędkości strumienia powietrza.
Data acquisition systems are a combination of hardware and software. They are built the equipment in which specialized measuring equipment is integrated with a powerful processor in one housing. On the other hand, it is used universal measuring cards connected to the typical personal computers. Low cost measurement systems require the user to self-programming skills in a character or graphical environment. The paper presents the solution that allows to data acquisition with the minimization of financial contributions for measurement equipment while reducing software development time. The basis for the construction of the measuring card is Arduino Uno platform. The measurement software is made in LabVIEW environment. The possibility of practical measurements is presented on test stand for the measurement of air velocity.