Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
10
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Supporting of alternative power source of the alarm system by photovoltaic cells
Autorzy: Buczaj Marcin
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Strony: 797 - 806
Bazy: BAZTECH | Google Scholar
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Systemy i instalacje alarmowe tworzą jedne z ważniejszych układów nadzoru stanowiących obecnie dodatkowe wyposażenie w obiektach budowlanych. Ich zadanie to nadzorowanie stanu chronionego obiektu i przekazywanie informacji o wykrytych zagrożeniach, zakłóceniach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu działających w obiekcie systemów do użytkownika lub innych układów (systemów zabezpieczeń, systemów bezpieczeństwa) zainstalowanych w budynku. Z racji, ze systemy alarmowe sprawują kontrolę nad obiektem oraz mogą również zarządzać pracą innych systemów, niezbędne jest zapewnienie warunków dla ich prawidłowego funkcjonowania. Jednym z głównych aspektów związanych z prawidłową pracą elementów systemów i instalacji alarmowych jest zapewnienie im właściwego zasilania. Właściwe zasilanie wiąże się z zapewnieniem ciągłości zasilania dla systemu alarmowego przez podstawowe i dodatkowe źródła zasilania. Zatem systemy alarmowe oprócz źródła podstawowego muszą być wyposażone w odpowiednie dodatkowe układy rezerwowego zasilania. Dodatkowe układy zasilania muszą zapewnić odpowiedni okres pracy systemu alarmowego w przypadku przerwy w dostarczaniu energii przez źródło podstawowe. W pracy zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania paneli fotowoltaicznych jako jednego z dodatkowych źródeł zasilania dostarczających energię elektryczną do systemu alarmowego.
Alarm installations and alarm systems are one of the most important supervision devices which forming additional equipment of control systems in buildings now. The task of them is to supervise the status of the 806 protected object and the communication of information about detected threats, disturbances and irregularities in functioning of control systems in object to user or to other systems (security systems, protected systems) installed in the building. It is necessary ensure appropriate conditions for proper functioning alarm systems, because alarm systems have a control over the protect object and they can also manage work of other systems. One of the main aspects related to correct operation of components and devices in alarm systems is to provide the proper power supply. Proper power supply in alarm systems is connected with ensuring continuity of supply for the alarm system by the prime power source and alternative power source. Alarm systems in addition to the prime source must be fitted with appropriate additional alternative power source systems. Alternative power supply systems must provide a suitable period of operation of the alarm system in the event of an interruption in the supply of energy by prime power source. The article draws attention to possibility of using photovoltaic cells and solar panels as one of the additional power sources delivering electricity to the alarm system.