Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
6
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Instead of becoming entrepreneurial universities consolidate bureaucracy
Autorzy: Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 5
Strony: 861 - 865
Bazy: CEJSH
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Celem artykułu jest ocena funkcjonowania polskich uczelni w okresie transformacji w warunkach wymogów wynikających z wytycznych Unii Europejskiej, strategii lizbońskiej, procesu bolońskiego itp., a także ocena dostosowania się do europejskich ram kwalifikacyjnych. Przedstawiono patologie występujące w dydaktyce, działalności naukowej oraz organizacji i zarządzaniu. Główną patologią jest nadmiar biurokracji. W wyniku przeprowadzonej analizy zaproponowano koncepcję zarządzania uczelnią odpowiadającą wymogom gospodarki rynkowej. Stosowane dotychczas administrowanie powinno zastąpić zarządzanie sprawne i nowoczesne umożliwiające rozwój przedsiębiorczości akademickiej.
The purpose of this article is to review the functioning of Polish university in transition to the requirements of the European Union, the Lisbon Strategy, the Bologna Process, etc. It is important to adapt to the European Qualification Framework. Pathologies occurring in teaching, scientific researches, organization and management have been presented. The main pathology is the excess of bureaucracy. According to the analysis the concept of university management corresponding to the requirements of a market economy has been suggested. The previously applied administration should be replaced by the efficient and modern management which would enable the development of academic entrepreneurship