Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
8
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Analiza wykresów siła-przemieszczenie oraz relacji absorbowanej energii przez wybrane laminaty metalowo-włókniste poddane uderzeniu z niską prędkością
Autorzy: Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 3
Strony: 123 - 126
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Prezentowana praca ma na celu analizę zniszczenia laminatów metalowo-włóknistych zawierających kompozyt wzmacniany włóknem szklanym i węglowym poddanych uderzeniom dynamicznym poprzez ocenę charakterystyk siła--przemieszczenie w aspekcie absorbowanej energii związanej z inicjacją i propagacją zniszczenia lamiantu. Na podstawie badań eksperymentalnych oraz analizy wyników można stwierdzić że: (1) Laminaty metalowo-włókniste z włóknami szklanymi i węglowymi odznaczają się wyższą odpornością na uderzenia dynamiczne w porównaniu do klasycznych struktur kompozytowych. Świadczą o tym wyższe poziomy maksymalnego obciążenia oraz sumarycznej zaabsorbowanej energii uderzenia. Ponadto warstwy aluminium mogą pełnić rolę ochronną absorbując w znacznym stopniu energię uderzenia dynamicznego i zmniejszając ogólny poziom zniszczenia laminatu. (2) Większą podatność na zniszczenie poprzez uderzenia dynamiczne wykazują laminaty metalowo-włókniste z włóknami węglowymi w porównaniu do laminatów z włóknami szklanymi. Decydującym czynnikiem o odporności na uderzenie badanych materiałów jest charakterystyka poszczególnych komponentów, w szczególności włókien wzmacniających kompozyt. Włókna węglowe wykazują stosunkowo małe odkształcenie do zniszczenia i są kruche w porównaniu do szklanych, co zwiększa ich podatności na zniszczenie poprzez uderzenia dynamiczne (3) Analiza krzywych siła-przemieszczenia (F-d), sumaryczna zaabsorbowana energia uderzenia (Ea) oraz energia inicjacji (Ei) i propagacji (Ep) zniszczenia mogą stanowić jedno z istotnych kryteriów oceny odporności materiałów kompozytowych na uderzenia dynamiczne o niskich prędkościach.
The goal of this paper is to analyse damage in Fibre Metal Laminates, containing glass and carbon fibre reinforced composites, subjected to low-velocity impact. The analysis is based on the assessment of force-displacement characteristics in the aspect of energy absorption connected with initiation and damage propagation in the examined laminate. On the basis of experimental research and result analysis, it may be stated that: (1) Fibre Metal Laminates with glass and carbon fibres are characterized by higher impact resistance in comparison to classic composite structures. This assumption is proved by higher maximum load levels, as well as by higher aggregate absorbed impact energy. Moreover, the aluminium layers can have a protective function as they absorb a significant amount of dynamic impact energy and lower the scope of damage in the laminate. (2) Fibre Metal Laminates with carbon fibres show greater susceptibility to damage resulting from dynamic impact than laminates with glass fibres. The main factors influencing the impact resistance of the examined materials are the properties of particular components, especially the composite reinforcing fibres. Carbon fibres show a relatively small deformation range until failure and are brittle in comprison to glass ones, which raises their susceptibility to damage resulting from dynamic impact. (3) Force-displacement (F-d) analysis, aggregate absorbed impact energy (Ea) as well as initiation energy (Ei) and damage propagation (Ep) may represent some of the more vital criteria of composite materials assessment in terms of their resistance to low-velocity impact.