Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
7
Lista B
Status:
Autorzy: Frańczuk Małgorzata
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Arkusze wydawnicze: 0.91
Język: polski
Wolumen/Tom: 67
Strony: 629 - 645
Data nominalna: 804
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Cel – Celem artykułu jest analiza i opis programów emisji obligacji korporacyjnych jako jednego ze sposobów pozyskania kapitału z obcych źródeł przez spółki z sektora energetycznego, które muszą zmierzyć się w najbliższych latach z kapitałochłonnymi inwestycjami w związku ze zmianą polityki energetycznej kraju, dostosowaną do regulacji Unii Europejskiej. Metodologia badania – W artykule dokonano analizy i opisu efektów analizy sprawozdań finansowych za lata 2009–2012, sprawozdań na koniec września 2013 roku oraz bieżących raportów czterech grup kapitałowych funkcjonujących w polskim sektorze energetycznym, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik – Na bazie zaprezentowanych emisji obligacji stwierdzono, iż analizowane przedsiębiorstwa z sektora energetycznego powszechnie stosują taką metodę finansowania charakterystycznych dla nich kapitałochłonnych inwestycji. Powodzenie emisji obligacji pozwala wysnuć wniosek, iż inwestorzy mają zaufanie do spółek z tego sektora, co pozwala na stworzenie alternatywy np. dla kredytu bankowego. Oryginalność/wartość – W artykule poruszono istotną i aktualną kwestię finansowania rozwoju spółek branży energetycznej w sytuacji dużego zapotrzebowania na kapitał. Jedną z form finansowania jest emisja obligacji.
Purpose – The purpose of this article is the analysis and a description of the issue of corporate bonds as one of the way to obtain capital from external sources by companies form the energy sector, which must face, with capital-intensive investments in coming years. It is connected with the change of the energy policy of the country, adapted to the European Union regulations. Design/Methodology/approach – In this article it was analyzed and described analysis results of the financial bonds statements for the period 2009–2012 and financial statements at the end of September 2013, current reports four capital groups operating in the Polish energy sector, whose shares are listed on the Stock Exchange in Warsaw. Findings – Based on the presented issue of bonds, it was found that the analyzed companies form the energy sector generally use this method of financing specific to them capital-intensive investments. The success of the bond issue can conclude that investors have confidence in the companies of the sector, which allows to create an alternative to e.g. a bank loan. Originality/value – In the article it was raised an important and current issue of financing the development of energy sector companies in a situation of high demand for capital. One form of financing is the issuance of