Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
10
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Numerical analysis of the timing injection angle of compressed natural gas, in dual fuel direct supply system of the diesel engine
Autorzy: Biały Michał, Wendeker Mirosław
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 6
Strony: 1876 - 1884
Bazy: Baztech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznej analizy kąta początku wtrysku paliwa alternatywnego do komory spalania silnika Diesla. Na podstawie geometrii silnika ADCR, produkcji Andoria-Mot, wykonano model CFD obejmujący komorę spalania oraz kanały w głowicy wraz z dyszą wtryskiwacza CNG. Model umożliwił przeprowadzenie symulacji procesu napełniania, sprężania oraz procesu tworzenia mieszanki. Za pomocą specjalnie opracowanego wtryskiwacza sprężonego gazu ziemnego, zamontowanego w gnieździe świecy żarowej, gaz dostarczano do przestrzeni roboczej silnika. Inicjację procesu spalania realizowano za pomocą wtrysku dawki pilotażowej oleju napędowego, po czym spalano metan. W pracy określono dopuszczalny przedział kątowy wtrysku CNG, ze względu na ciśnienie zasilania gazu, ciśnienie panujące w przestrzeni roboczej, czy prędkość obrotową wału korbowego silnika z wykorzystaniem oprogramowania z grupy AVL. Proponowane rozwiązanie przyczynia się do obniżenia zużycia ropopochodnego paliwa (oleju napędowego), zmniejszy emisję toksycznych składników zawartych w gazach spalinowych oraz korzystnie przełoży się na nakłady finansowe ponoszone na zakup paliwa do silników trakcyjnych i stacjonarnych wyposażonych w jednostkę o zapłonie samoczynnym
The article presents the results of numerical analysis of timing injection angle of an alternative fuel injection into the combustion chamber of the Diesel engine. Based on the ADCR engine geometry, production Andoria-Mot, a CFD model of combustion chamber and ducts in the engine head with CNG injector nozzle was made. Model enabled the simulation of the filling, compress and mixture creation process. Using a specially developed, compressed natural gas injector, mounted in the socket of the glow plug, the gas was supplied to the working space of the engine. Initiation of the combustion process was carried out by a pilot injection of diesel oil, then methane was combusted. The paper defines the acceptable range of angular CNG injection, due to the pressure of the gas supply, the pressure in the working space, the engine speed rotation by means of AVL simulation software. The proposed solution helps to reduce the consumption of petroleum fuel (diesel), reduce the release of toxic components contained in the exhaust gases and, preferably, will translate into financial expenditures incurred for the purchase of fuel for traction and stationary engines equipped with compression-ignition unit