Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
8
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Obserwacja zniszczenia w czasie rzeczywistym nowoczesnych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem termografii
Autorzy: Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 4
Strony: 219 - 223
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
W pracy przeprowadzono ocenę możliwości wykorzystania metody termografii w analizie stopnia zniszczenia laminatów metalowo-włóknistych poddanych uderzeniom dynamicznym z niską prędkością. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że metoda termowizyjna może być relatywnie efektywną metodą identyfikacji uszkodzeń w laminatach metalowo-włóknistych. Monitorowanie dynamiki lokalnych zmian temperatury w laminatach FML może stanowić jedną z metod diagnostyki tych elementów w czasie rzeczywistym. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że w zależności od energii uderzenia lokalnie wartości temperatury zmieniają się. Wartość tych zmian jest zależna od energii uderzenia. Ponadto pole powierzchni, w której dochodzi do zmian cieplnych, jest zależne od energii uderzenia. Pola powierzchni zniszczenia oszacowane z wykorzystaniem termografii są zbliżone z pomiarami pola powierzchni zniszczenia laminatów innymi metodami, znanymi jako bardziej efektywne i pewne. Energia absorbowana przez laminat w procesie uderzenia związana jest zarówno z procesem, jak i stopniem zniszczenia laminatu. Można przypuszczać, że rejestrowane zmiany ciepła wywołane są na skutek procesu degradacji struktury w wyniku deformacji laminatu, procesów pękania osnowy i włókien wzmacniających, inicjacji i rozwojowi delaminacji, procesami tarcia oraz perforacją laminatu.
The purpose of the study was to evaluate the possibility to use the thermography method in damage extent analysis for fibre metal laminates subjected to low–velocity impacts. On the basis of the obtained results, it has been found that the thermovision method may be used as a relatively effective method for damage identification in fibre metal laminates. It is possible to use local temperature change monitoring in FML as a diagnostic method for these elements in real time. On the basis of the studies it has been shown that depending on the impact energy, the local temperature changes. The values of this change depend on the impact energy. Moreover, the damage area in which the thermal change occurs is dependent on the impact energy. The damage areas estimated using thermography are similar to the damage areas measured by other methods known as more effective and certain. The energy absorbed by a laminate during the impact process is correlated with the process and type of laminate damage. It can be assumed that the observed thermal changes are caused by the degradation process of the structure as the results of deformation, matrix and fiber cracking, delamination initiation and propagation, friction and laminate perforation.