Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
11
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Information on changes in the network topology applied to dynamic correction of the power system protection settings
Autorzy: Miller Piotr, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 116
Strony: 20 - 25
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Prawidłowa praca automatyki zabezpieczeniowej zapewnia bezpieczeństwo nadzorowanego przez nią systemu elektroenergetycznego. Proces doboru nastaw dla poszczególnych przekaźników zabezpieczeniowych jest procesem złożonym i wymagającym wiedzy eksperckiej oraz doświadczenia. Wsparciem w tym procesie może być zastosowanie relacyjnej bazy danych uzupełnionej o dynamicznie realizowane obliczenia zwarciowe oraz zaimplementowane algorytmy doboru nastaw. Tak realizowany proces ma jednak charakter statyczny. Współczesne przekaźniki cyfrowe wyposażone są w pamięć pozwalającą na przechowywanie pewnej ilości danych, w tym również kilku zestawów nastaw zabezpieczeń, które mogą być uaktywnianie przy zmianie konfiguracji sieci. Jeszcze większą elastyczność przynosi standard IEC 61850 w urządzeniach określanych jako IED. Aby w pełni wykorzystać możliwości współczesnej automatyki można wprowadzić adaptacyjny proces zmiany grupy nastaw oparty na obserwacji topologii sieci elektroenergetycznej oraz na pomiarach lokalnych. W artykule przedstawione zostaną możliwości adaptacyjnego wyboru grupy nastaw zabezpieczeń dla przekaźników IED przy wykorzystaniu relacyjnej bazy danych oraz systemu sterowania i nadzoru, w oparciu o dynamiczną identyfikację zmian topologii sieci.
Correctly functioning power system protection ensures safety of the power system. Selection of settings for individual protection relays is a complex process that requires expertise and experience. Realization of that process can also be supported by the application of a relational database supplemented by dynamically realized short-circuit calculations and implemented algorithms for the setting selection. However, that way of the process realization is of a static character. Modern digital relays are equipped with a memory that enables storing of a certain data amount, including a few groups of protection settings that can be activated, when the network configuration is changed. Even greater flexibility can be obtained with the application of the IEC 61850 standard and devices defined as IED`s. Full advantage of the potential of a modern automation system can be taken with the application of an adaptive process of the setting group modification based on the observation of the power network topology and on local measurements. The paper presents possibilities offered by adaptive selection of a protection setting group for IED relays at the application of a relational database as well as a control and surveillance system based on dynamic identification of the network topology changes.