Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
11
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Monitoring of data exchange within the electrical substation automation system
Autorzy: Jędrychowski Robert
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 2
Wolumen/Tom: 117
Strony: 107 - 112
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W artykule przedstawione zostaną zagadnienia związane z budowa oraz monitorowaniem infrastruktury komunikacyjnej dedykowanej dla automatyki stacji elektroenergetycznych. Budowa sieci komunikacyjnej zgodnie ze standardem IEC 61850 pociąga za sobą duże zmiany w sposobie wymiany danych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami w obrębie rozdzielni i stacji. Oparcie komunikacji na rozwiązaniach technologii szybkiego Ethernetu wprowadza w obrębie automatyki stacyjnej i telemechaniki nowe urządzenia oraz bezpośrednio wpływa na konstrukcje i sposób pracy urządzeń już istniejących. Standard IEC 61850 zawiera również szczegółowe wymagania dotyczące topologii sieci komunikacyjnej oraz sposobu wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami IED realizującymi zdefiniowane zadania. W nowych stacjach konieczne jest prowadzenie nie tylko prac związanych z kontrolą poprawności działania poszczególnych urządzeń, ale również konieczne jest stałe monitorowanie poprawności pracy sieci komunikacyjnej oraz tworzących ją urządzeń sieciowych. W tym celu służby energetyczne zajmujące się urządzeniami EAZ oraz telemechaniki muszą posiadać narzędzia pozwalające na monitorowanie wymiany danych pomiędzy IED oraz pracy samej sieci LAN. W artykule przedstawione zostaną wymagania zdefiniowane dla sieci komunikacyjnych działających w obrębie stacji zaprojektowanej i zbudowanej zgodnie z IEC 61850. Zaprezentowane zostaną wymagania stawiane poszczególnym urządzeniom pracującym w sieci oraz metody i narzędzia do ich monitorowania
The paper presents questions related to the development and monitoring of a dedicated communication infrastructure for the electrical substation automation system. The development of a communication network conforming with the IEC 61850 standard necessitates considerable changes in the method for the data exchange between individual devices of a switching station and a substation. The communication is based on the fast Ethernet technology solutions, which involves introduction of new devices to the automation and remote control systems of a substation and directly affects the design and operation modes of the already used equipment. The IEC 61850 standard also contains detailed specifications concerning the communication network topology and methods for the information exchange between IED devices that realize the defined tasks. In new substations, aside with checking for correct operation of individual devices, constant monitoring of the operation of a communication network and its component devices is also necessary. For that purpose, operational power services responsible for the surveillance of the system protection and remote control devices have to be equipped with tools to monitor the exchange of data between the IED’s and the LAN operation. The paper discusses requirements defined in the IEC 61850 for communication networks in electrical substations. Specifications for individual devices operating within the networks as well as methods and tools for their monitoring are also presented