Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Vehicle equipped with CNG direct injection exhaust emission test
Autorzy: Grabowski Łukasz, Majczak Adam, Biały Michał
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Strony: 1619 - 1628
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
W artykule przedstawiono pomiary emisji zanieczyszczeń pojazdu dostawczego GAZ Gazella wyposażonego w silnik Andoria ADCR zasilany dwupaliwowo podczas przejazdu z profilem prędkości z cyklu jezdnego NEDC. Silnik ten jest jednostką o zapłonie samoczynnym, która spełnia normy emisji spalin Euro 4. Podczas badań silnik zasilany był sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz zmniejszoną dawką oleju napędowego, która stanowiła źródło zapłonu mieszanki. Badania przeprowadzono dla wybranych mieszanin oleju napędowego oraz paliwa CNG, zastępując kolejno 25, 50 i 60% ON. Wykonano również badania, kiedy paliwo gazowe wtryskiwano do kolektora dolotowego. Testy jezdne przeprowadzono na hamowni podwoziowej DF4FSHLS produkcji Dynorace. Podczas badań wykorzystano analizator Ecostar produkowany przez firmę Semtech Inc. W artykule zaprezentowano wyniki stężenia poszczególnych związków toksycznych spalin (CO, CO2, NO, NO2, NOX) w czasie trwania testu jezdnego oraz całkowitą masę poszczególnych związków wyemitowaną podczas testu. Przeanalizowano również zadymienie spalin w podczas trwania poszczególnych testów
This paper presents measurements of vehicle emissions Gazella GAZ engine equipped with dual-fuel powered Andoria ADCR the NEDC driving cycle. This engine is a compression ignition unit, which meets Euro 4, during the test engine was powered by compressed natural gas (CNG) and reduced dose of diesel fuel, which was a source of ignition of the mixture. The tests were performed with the selected mixture of diesel and CNG, replacing the sequence 25, 50 and 60% ON. Test was also performed, when the gaseous fuel was injected into the intake manifold. Driving tests was conducted on a chassis dynamometer DF4FSHLS Dynorace production. During the study used Ecostar analyzer manufactured by Semtech Inc. The article presents the results of the concentration of individual toxic exhaust gases (CO, CO2, NO, NO2, NOx) during the driving test and the total weight of the individual compounds emitted during the test. The exhaust smoke during each test was also analyzed