Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Impact of selected fuels on variation of self-ignition delay period
Autorzy: Górski Krzysztof, Lotko Wincenty, Longwic Rafał, Bednarz Marcin
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Strony: 1604 - 1609
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań wpływu różnych paliw na opóźnienie ich samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym. W badaniach wykorzystano olej napędowy, olej rzepakowy oraz mieszaniny oleju napędowego z eterem etylo-tert butylowym oraz oleju napędowego z eterem dietylowym. Oba te etery były dodawane do oleju napędowego w objętości 20%. Badania silnikowe wykonano w warunkach ustalonych przy prędkościach 1200, 1600 i 2000 obr/min i obciążeniu 120Nm. Uzyskane wyniki badań wskazują, że dodanie EETB do ON powoduje wyraźne wydłużenie okresu opóźnienia samozapłonu takiej mieszaniny. W przypadku pozostałych badanych paliw ich wpływ na zmianę wartości opóźnienia samozapłonu był stosunkowo niewielki. Wysoka wartość liczby cetanowej DEE dodawanego do ON nie powoduje oczekiwanego zmniejszenia wartości opóźnienia samozapłonu takiej mieszaniny. Również w przypadku badanego oleju rzepakowego nie stwierdzono znaczącego wpływu tego paliwa na zmianę wartości opóźnienia samozapłonu w stosunku do oleju napędowego.
The paper presents research results on the impact of selected fuels on their self-ignition delay period in the diesel engine. The tests were carried out for commercial diesel oil, rape oil as well as for mixture of diesel oil with ethyl tert-buthyl ether and diesel oil with diethyl ether. Both these ethers were added to diesel oil in volume of 20%. The engine research were carried out in steady state conditions at 1200, 1600 and 2000 rpm under load of 120 Nm. Obtained results showed, that ETBE added to diesel oil increases significantly the self-ignition delay period of such mixture. On case of other tested fuels their impact on variation of the self-ignition delay period was relatively small. The high value of DEE blended with diesel oil has not so expected influence on decrease of the self-ignition delay period of such mixture. Also, in case of the tested rape oil an impact of such fuel on variation of the self-ignition delay period was small compared to diesel oil