Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
6
Lista B
Status:
Autorzy: Rarot Halina
Rok wydania: 2014
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 2
Wolumen/Tom: 31
Strony: 63 - 82
Bazy: PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna IC Journals Master List PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Artykuł jest próbą teoretycznego, a następnie praktycznego rozwiązania problemu, jaką metodą nauczania posługiwać się w uczelniach techniczny ch przy przedstawianiu zagadnień nauk huma- nistycznych i społecznych, zwłaszcza kontrowersyjnych problemów z dziedziny psychologii społecz- nej. Zagadnienia te nie posiadają jednego wyjaśnienia, co jest szczególnie niezrozumiałe dla studen- tów posługujących się metodą nauk przyrodniczych czy matematyczną metodą analityczną. W tym celu zostaje wykorzystana metoda myślenia lateralnego, zwana też „metodą 6 kapeluszy”, sformuło- wana przez Edwarda de Bono.
This article is an attempt to theoretical and practical solution to the problem, which method of teaching in technical colleges we should use in presenting issues of humanities and social sciences, especially controversial issues in the field of social psychology. These issues do not have one explanation, which is particularly confusing for students who use the method of the natural sciences or mathematical analytical method. For this purpose, shall be used for lateral thinking method, also called by 6 hats, formulated by Edward de Bono.