Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
8
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Wpływ częstości uszkodzeń na koszty utrzymania autobusów komunikacji miejskiej
Autorzy: Ignaciuk Piotr, Rymarz Joanna, Niewczas Andrzej
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 3
Strony: 99 - 108
Scopus® Cytowania: 6
Bazy: Scopus | BazTech | DOAJ | PBN
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Celem pracy było porównanie wpływu częstości uszkodzeń dwóch marek autobusów miejskich na koszty ich utrzymania. Przedstawiono szczegółowo studium przypadku na przykładzie znanych marek autobusów, użytkowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wyznaczono wskaźniki uszkodzeń wszystkich układów funkcjonalno - konstrukcyjnych autobusów oraz ich gotowość techniczną w funkcji czasu kalendarzowego. W artykule zaprezentowano również analizę czynników związanych z kosztami eksploatacji autobusów, w tym m.in. koszty płynów eksploatacyjnych, koszty napraw i obsług. Wykazano, że w praktyce eksploatacyjnej w analizowanym okresie czasu pojazdy obu marek generują podobne koszty użytkowania, natomiast ich uszkodzenia oraz gotowość techniczna różnią się znacząco. Wymienione różnice są szczególnie widoczne w zakresie skumulowanych kosztów napraw.
The purpose of this paper was to present a failure rate and maintenance cost comparison for two types of city transport buses. The paper presents in detail a case study of well known bus brands used at Municipal Transport Company in Lublin. A failure index of all functional and constructional systems of the vehicles and their technical availability with regards to calendar time was determined. The paper also presents analysis of the factors related to maintenance costs of buses, including costs of fluids, repair costs and maintenance service. It has been demonstrated, that both analyzed buses generate similar maintenance costs, while their failures and technical availability differ significantly in operational practice. These differences are particularly evident in relation to the cumulative costs of repairs.