Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
13
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
The impact of design parameters of injection ducts on gas supply in the spark-ignition engine
Autorzy: Rola Michał
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 162
Strony: 540 - 547
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
W artykule przedstawiono wyniki badań ciśnienia w przewodzie gazowym. Badania wykonano dla różnych konfiguracji układu wtryskowego (średnica i długość przewodu) oraz wybranych warunków obciążenia silnika. Uzyskane wyniki poddano analizie pod kątem wpływu wartości średnicy wewnętrznej i długości przewodu gazowego łączącego impulsowy zawór gazu z przewodem dolotowym oraz wartości średnicy dyszy wtryskowej zamocowanej w ściance przewodu dolotowego silnika na potrzebną wartość czasu impulsu sterującego wtryskiwaczem, gwarantującą podanie odpowiedniej dawki paliwa gazowego. Przeprowadzona analiza istotności różnic wartości średnich wykonanych pomiarów wykazała zróżnicowanie procesów gazodynamicznych w przewodzie gazowym. Zróżnicowanie to w zależności od parametrów konstrukcyjnych wpływa na przebieg wtrysku w silniku o zapłonie iskrowym. Tym samym wpływa na błąd sterowania składem mieszanki. Na podstawie analizy wyników wykazano, że zwiększająca się długość przewodu i zmniejszająca się średnica dyszy powodują zwiększenie czasu wtrysku paliwa gazowego w stosunku do wartości czasu wtrysku wtryskiwacza bezpośrednio połączonego z przewodem dolotowym.
This paper presents the research results on gas inlet pressure. Varied configurations of an injection system (varied duct diameters and lengths) and selected engine loads were investigated. The results were studied to specify how the desired time of a pulse to control an injector to provide a correct dose of gas is impacted by an internal diameter and length of injection ducts connecting a pulse gas injector and an inlet duct as well as a diameter of an injection nozzle installed at an intake duct wall. The significance of discrepancies in the mean values of the measurements was investigated and showed that gaseous and dynamic processes in a gas ducts can differ. Accordingly, as regarded engine design parameters, the course of injection in spark-ignition engines and thus the control error of mixture composition are impacted. Our study demonstrates that with increasing duct lengths and decreasing nozzle diameters, the time to inject gaseous fuels can be longer in relation to the time to inject gaseous fuels if an injector is directly connected to the intake duct.